Terms and conditions

Hereinafter referred to as “the Antiquarian”.

Article 1: The following conditions of sale apply to all articles offered by the Antiquarian.

Article 2: Identity of the entrepreneur:

VDS Art & Design

Trading under the name: Gouldmaps antique maps & prints

 • Chamber of Commerce no.: 04067557
 • VAT no.: NL002085946B36
 • Bank account: NL97INGB0677693818
 • Bank name: ING BANK
 • BIC/SWIFT: INGBNL2A

Establishment and Visiting Address:

 • Burgermeester Goeman Borgesiusstraat 1
 • 8331 JZ Steenwijk
 • NEDERLAND

Article 3: Each customer is deemed to have read these terms before buying. An order confirms that the customer agrees to these terms and conditions.

Article 4: The prices of the items are determined by the Antiquarian and are governed by the margin scheme. The prices for the items are in Euro and excluding shipping costs.

Article 5: The customer receives a confirmation of the order, specifying the amount due. The order will be executed after transfer of this amount to the specified bank account. This arrangement applies unless another payment agreement has been made by Customer and Antiquarian.

Article 6: The ordered items will be sent ensured by registered mail as soon as the payment is received. The ordered items will be sent to the address specified by the customer. The customer will receive a tracking number.

Article 7: The customer receives an invoice which states: the content and prices of the items, the calculated shipping cost and a clear indication that payment has already been made if this is the case.

Article 8: A description of the quality is given in the articles offered by us. If the item does not meet expectations, the customer can return the item within 14 business days of receipt. Please do contact us before returning an item. The shipment must be sent ensured by registered mail, as stated in article 6. After confirmation that the condition of the received item is ‘as sold’, the customer will receive the costs of the item. The shipping costs incurred by the customer are for his or her account.

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Hierna ‘het Antiquariaat’ genoemd.

Artikel 1: De volgende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die door het Antiquariaat worden aangeboden.

Artikel 2: gegevens van de ondernemer:

VDS Art & Design

Handelend onder de naam: Gouldmaps antique maps & prints

 • KvK nr .: 04067557
 • BTW nummer: NL002085946B36
 • Bankrekening: NL97 INGB 0677 6938 18
 • Banknaam: ING BANK
 • BIC / SWIFT: INGBNL2A

Vestigings- en bezoekadres:

 • Burgermeester Goeman Borgesiusstraat 1
 • 8331 JZ Steenwijk
 • NEDERLAND

Artikel 3: Elke klant wordt geacht deze voorwaarden te hebben gelezen alvorens te kopen. Een bestelling bevestigt dat de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: De prijzen van de artikelen worden bepaald door de Antiquariaat en worden bepaald via de margeregeling. De prijzen voor de artikelen zijn in Euro en exclusief verzendkosten.

Artikel 5: Een klant ontvangt na de bestelling een orderbevestiging met vermelding van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient op de aangegeven bankrekening overgemaakt te worden, waarna de order zal worden uitgevoerd. Deze regeling is van toepassing tenzij er een andere betalingsafspraak is gemaakt tussen de Klant en Antiquariaat.

Artikel 6: De bestelde artikelen worden verzekerd en aangetekend verzonden zodra de betaling is ontvangen. De bestelde artikelen worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres. De klant ontvangt een tracking nummer.

Artikel 7: De klant ontvangt een factuur met de volgende gegevens: specificaties en waarde van de artikelen, de berekende verzendkosten en een indicatie dat er al betaald is, mits dit het geval is.

Artikel 8: Een omschrijving van de kwaliteit staat in de door ons aangeboden artikelen. Mocht het artikel niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de klant het artikel binnen 14 werkdagen na ontvangst retourneren. Het artikel dient verzekerd te worden verzonden per aangetekende post, zoals vermeld in artikel 6. Na bevestiging dat de staat van het ontvangen artikel ‘als verkocht’ is, ontvangt de klant de kosten van het artikel. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.