• Dokkum – .. Doccomiensis (..); N. van Geelkercken / U. Emmius – 1616
    • Dokkum – .. Doccomiensis (..); N. van Geelkercken / U. Emmius – 1616
    • Dokkum – .. Doccomiensis (..); N. van Geelkercken / U. Emmius – 1616

    • 395,00
    • Nicolaes van Geelkercken (1585 - 1656) / Ubbo Emmius (1547 - 1625). Fraai gekleurde plattegrond van de stad Dokkum en haar versterkingen. Uit de Friese geschiedschrijving Rerum Frisicarum van Ubbo Emmius. Beautiful colored map of the city of Dokkum and its fortifications. From the Frisian historiography Rerum Frisicarum by Ubbo Emmius.