• Dokkum – .. Doccomiensis (..); N. van Geelkercken / U. Emmius – 1616
  • Out of Stock
   Dokkum – .. Doccomiensis (..); N. van Geelkercken / U. Emmius – 1616
  • Dokkum – .. Doccomiensis (..); N. van Geelkercken / U. Emmius – 1616

  • 395,00
  • Nicolaes van Geelkercken (1585 - 1656) / Ubbo Emmius (1547 - 1625). Fraai gekleurde plattegrond van de stad Dokkum en haar versterkingen. Uit de Friese geschiedschrijving Rerum Frisicarum door Ubbo Emmius. Beautiful colored map of the city of Dokkum and its fortifications. From the Frisian historiography Rerum Frisicarum by Ubbo Emmius.