Privacy Statement

Gouldmaps handles the information you enter on our website with care. We do our utmost to ensure that this information is secure and is only used for the purpose for which you make it available: making a purchase. In addition, we store – only with your permission – data about your visit to our website in order to improve it.

The information you enter is sent to us in encrypted form. We store the data securely and for no longer than necessary in a database that only we can access. Your personal information is never made available to other parties. We will only send you newsletters and other emails if you have given explicit permission for this. You can withdraw this consent at any time by using the unsubscribe link in the newsletter or by sending an email to our general email address. Only with your permission (via the cookie bar at the top of the screen) do we keep track of which pages you visit and which you do not visit in a cookie. This helps us to improve our website for all users. This data is stored anonymously and is not linked to any personal data you may have entered or may yet enter.

In addition, when you make a purchase from Gouldmaps, the following applies: as a customer you can register, so you do not have to re-enter your customer details next time. Your data will also be retained if you make your purchase as a “guest”. Your name and address are required to correctly deliver your order.

We use your e-mail address and telephone number to keep you informed of the progress of your order and to contact you if consultation is necessary.

Payment information, such as your bank account or credit card number and the associated keywords, are sent encrypted and cannot be viewed by us. Nor are they preserved; our payment provider uses them exclusively to carry out the payment you have approved.

To save the contents of your shopping cart, even if you interrupt viewing our website, our website places a cookie on your computer, a small text file. This cookie is always placed, because otherwise the website cannot function.

In the context of the GDPR (General Data Protection Regulation), you can always inquire what data we store about you. If you have opened an account with us, you can also view and change them yourself. If desired, we can change or modify cq. delete data, with the exception of previous invoices for orders.

Gouldmaps gaat zorgvuldig om met de gegevens die u invult op onze website. We doen ons uiterste best om te zorgen dat die gegevens veilig zijn en uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze ter beschikking stelt: het doen van een aankoop. Daarnaast bewaren we – alleen met uw toestemming – gegevens over uw bezoek aan onze website teneinde deze te kunnen verbeteren. 

De gegevens die u invult worden gecodeerd naar ons verstuurd. Wij slaan de gegevens veilig en niet langer dan nodig is op in een database die alleen wij kunnen benaderen. Uw persoonlijke informatie wordt nooit aan andere partijen ter beschikking gesteld. Nieuwsbrieven en andere mail-uitingen versturen wij alleen aan u als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Die toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken, door de uitschrijf-link in de nieuwsbrief te gebruiken of door een mailtje te sturen naar ons algemene mail-adres. Uitsluitend met uw toestemming (via de cookiebalk bovenin het scherm) houden wij in een cookie bij welke pagina’s u bezoekt en welke niet. Dat helpt ons om voor alle gebruikers onze website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen, niet gekoppeld aan de persoonlijke gegevens die u mogelijk invulde of nog invult.

Als u een aankoop doet bij Gouldmaps, geldt bovendien het volgende: als klant kunt u zich registreren, waardoor u uw klantgegevens een volgende keer niet opnieuw hoeft in te voeren. Uw gegevens worden ook bewaard als u uw aankoop als “gast” uitvoert. Uw naam en adres zijn nodig om uw bestelling correct af te kunnen leveren.

Uw e-mail-adres en telefoonnummer gebruiken we om om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling en om in contact met u te treden als er overleg nodig is.

Betalingsinformatie, zoals uw bankrekening of creditcardnummer en de bijbehorende sleutelwoorden worden gecodeerd verstuurd en zijn voor ons niet in te zien. Evenmin blijven ze bewaard; onze betaalprovider benut ze uitsluitend voor het uitvoeren van de door u geaccordeerde betaling. 

Om de inhoud van uw winkelmandje te bewaren, ook als u het bekijken van onze website even onderbreekt, plaatst onze website een cookie op uw computer, een klein tekstbestandje. Deze cookie wordt altijd geplaatst, omdat de website anders niet kan functioneren.

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt altijd navragen welke gegevens wij van u bewaren. Als u een account bij ons hebt geopend, kunt u ze ook zelf inzien en wijzigen. Desgewenst kunnen wij gegevens wijzigen cq. verwijderen, met uitzondering van eerdere facturen van bestellingen.