Zeeland – Zelandiae Comitatus; G. Mercator & H. Hondius – 1633

Gerard Mercator (1512 – 1594) / Jodocus Hondius (1563-1612) / Henricus Hondius (1597 – 1651) / Johannes Janssonius (1588 – 1664).

Oudtijds gekleurde laat middeleeuwse kaart van het Graafschap Zeeland. Uitgegeven in een Duitse versie van de Mercator-Hondius Atlas in 1633.

595,00

1 in stock

Description

Iconische kaart in de typische 16e eeuwse stijl van Mercator.  Op de Mare Germanicum varen schepen en zwemt een zeemonster. Rechtsonder een decoratieve titelcartouche, schaalstok en privilege. De kaart is gebaseerd op de 4 delige wandkaart van Jacob van Deventer uit 1545. Mercator maakt op Walcheren voor het eerst een verbinding tussen Vlissingen, Middelburg en Arnemuyden. Verder legt Mercator veel nadruk op het schorren- en slikkengebied tussen Walcheren en Zuid-Beveland.

Iconic map in the typical 16th century Mercator style. 

Details

 • Type: carthografische prent
 • Titel: Zelandiae Comitatus
 • Techniek: kopergravure met oudtijdse inkleuring
 • Carthograaf: Gerard Mercator
 • Publicatie: 1633 (1e uitgave 1585)
 • Gerardi Mercatoris et I. Hondii. Atlas Novvs Das is, Abbildun der gantzen Welt, mit allen darin begriffenen Ländern und Provintzen (..) Johannes Janssonius en Henricus HondiusAmsterdam
 • Uitgegeven in periode: 1585-1633
 •   34.5 x 48.5 cm (13.6 x 19.1 inches)
 • 45.0 x 57.0 cm (17.7 x 22.4 inches)
 • Verso: Duitse tekst
 • M0270P
 • Bron: Van der Krogt I: 3600:1A 1:321/22. / Blonk 9.2h

 

Condition: A

Zeer goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven met voldoende marges. Scherpe afdruk met fraaie kleuring. Fris papier met een paar vlekjes

Very good, given age. Center fold as published with sufficient margins. Sharp print with beautiful coloring. Fresh paper with occasional toning.

Backgrounds

Gerardus Mercator

Gerardus Mercator (1512 – 1594) was een Vlaamse cartograaf, instrumentmaker en graveur. Hij paste als eerste een hoekgetrouwe kaartprojectie toe, later naar hem Mercatorprojectie genoemd. Hij introduceerde het woord atlas. Gaspard van der Heyden liet Mercator de koperplaten voor de nieuwe aard- en hemelglobe van Gemma Frisius graveren. Deze beide werken, die omstreeks 1537 verschenen, zijn de oudst bekende van Mercator. In 1552 verhuisde hij naar Duisburg. In 1569 maakt Mercator zijn meesterwerk: Nova et aucta orbis terræ descriptio (..). Een grote wandkaart van de wereld in 21 bladen met een totaalformaat van 134 x 212 cm. In 1578 bracht hij zijn Ptolemaeus-uitgave uit. Mercator beschouwde deze uitgave van 28 Ptolemaische als een weergave van de wereld naar de ideeën van de klassieke schrijvers. In 1585 brengt hij zijn Tabulae Geographicae uit in Duisburg, de eerste atlas in drie delen met de mercatorkaarten.

Gerardus Mercator (1512 – 1594) was a Flemish cartographer, instrument maker and engraver. He was the first to apply an accurate map projection, later called Mercator projection after him. He introduced the word atlas. Gaspard van der Heyden assigned Mercator to engrave the copper plates for Gemma Frisius’s new earth and celestial globe. These two works, which appeared around 1537, are Mercator’s oldest known. In 1552 he moved to Duisburg. In 1569 Mercator creates his masterpiece: Nova et aucta orbis terræ descriptio (..). A large wall map of the world in 21 sheets with a total size of 134 x 212 cm. In 1578 he published his Ptolemy edition. Mercator saw this publication of 28 Ptolemaic maps as a representation of the world according to the ideas of the classical writers. In 1585 he published his Tabulae Geographicae in Duisburg, the first atlas in three volumes with the mercator maps.

Jodocus Hondius / Henricus Hondius / Johannes Janssionius

Jodocus Hondius (1563-1612) was een Vlaamse Carhograaf die zich in 1693 in Amsterdam vestigde. Daar richtte hij zijn uitgeverij op in het pand aan de Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Rond 1604 kocht hij, mede op aanraden van Petrus Bertius, de platen op uit de nalatenschap van Mercator. Aangevuld met 36 nieuwe kaarten kwam hij in 1606 een heruitgave van de nu te noemen Mercator-Hondius Atlas op de markt. De Atlas minor was een verkleinde uitgave. Later zetten zijn zoon Henricus en zijn schoonzoon Johannes Janssonius de uitgeverij voort.

Johannes Janssonius (1588 – 1664) was een beroemde Nederlandse cartograaf, drukker en uitgever. In 1612 trouwde hij met Elisabeth Hondius, dochter van Jodocus Hondius. Onder leiding van Janssonius werd de uitgeverij uitgebouwd tot één der grootste van die tijd. Er waren vestigingen in onder andere Berlijn, Frankfort, Genève, Lyon en Stockholm. Onder Janssonius’ leiding werd de Mercator-Hondius Atlas uitgebreid en gepubliceerd als Atlas Novus (1636-1658). Deze, aanvankelijk uit één deel bestaande uitgave werd spoedig een uit meerdere delen bestaande atlas, op verzoek aangevuld met zeekaarten en/of hemelkaarten. De uitgeverij van Petrus Schenk en Gerard Valk nam eind van de zeventiende eeuw de uitgeverij over van Nicolaes Visscher II en kocht ook een groot aantal koperplaten over van de uitgeverij van Janssonius.

Jodocus Hondius (1563-1612) was a Flemish Carhographer who settled in Amsterdam in 1693. He founded his publishing house in the Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Around 1604, partly on the advice of Petrus Bertius, he bought the plates from Mercator’s estate. Supplemented with 36 new maps, a reissue of the Mercator-Hondius Atlas was released in 1606. The Atlas minor was a scaled-down edition. Later his son Henricus and his son-in-law Johannes Janssonius continued the publishing house.

Johannes Janssonius (1588 – 1664) was a famous Dutch cartographer, printer and publisher. In 1612 he married Elisabeth Hondius, daughter of Jodocus Hondius. Under the leadership of Janssonius the publishing house was expanded into one of the largest of that time with branches in Berlin, Frankfurt, Geneva, Lyon and Stockholm, among others. Under Janssonius’ leadership, the Mercator-Hondius Atlas was expanded and published as Atlas Novus (1636-1658). Initially consisting of one volume, this edition soon became an atlas consisting of several volumes, supplemented on request with nautical and/or sky charts. At the end of the seventeenth century, the publishing house of Petrus Schenk and Gerard Valk took over the publishing house from Nicolaes Visscher II and also bought a large number of copper plates from the Janssonius publishing house.