XVII Provinciën – XVII. Provinciae Belgii sive Germaniae Inferioris (..).; M. Seutter – 1740 ca.

George Mattheus Seutter (1678-1757).

Oudtijds gekleurde kaart de Zeventien provinciën. Uitgegeven door Mathhias Seutter.

Old-colored map of the Seventeen Provinces, in the 3nd state. Published by Matthias Seutter.

445,00

1 in stock

Description

Linksboven decoratieve cartouche met titel, de goden Mars, Hermes, Athena en Neptunus plus de wapens van de gebiedsdelen. Daaronder schaalstokken. Rechtsonder cartouche met de Latijnse tekst: ‘Totum Belgium sive XVII. Provinciae.’

Details

 • Type: carthografische prent
 • Title: XVII. Provinciae Belgii sive Germaniae, Inferioris priscis temporib, Circulo Burgundico S.R.I. annumeratae quarum X. hodie maximam partem Hispaniarum non nullae Galliae, Regis ditioni subjacent (..).
 • Technique: kopergravure met oudtijdse kleuring
 • Carthographer:  Johann Baptist Homann, Hubert Jaillot e.a.
 • Engraver: Matthias Seutter,
 • 1th state: 1720-1730, 2th state: 1730-1740, 3th state: 1740-1757
 • Publiced in: Atlas Novus sive Tabulae Geographicae totius orbis (..) by Matthias Seutter in Augsburg
 • 49,2 x 58.0 cm. (19,4 x 22,8 inches)
 • 54,6 x 63,9 cm (21,5 x 25,2 inches)
 • Verso: blank
 • 9970 N
 • Source: Van der Heijden 252, 3rd state (of 4).

 

Condition: A+

Zeer goed, gegeven de leeftijd. Scherpe afdruk op fris papier met een heldere oudtijdse inkleuring. Middenvouw als uitgegeven met ruime marges. Enkele vlekjes in beeld.

Backgrounds

Matthäus Seutter (1678-1757)

Mattthias Seutter  was halverwege de achttiende eeuw een vooraanstaande Duitse kaartenmaker. Hij volgde een opleiding tot graveur onder Johann Baptist Homann in Neurenberg voordat hij zich in 1708 als zelfstandig uitgever vestigde in zijn geboorteplaats Augsburg. In 1727 kreeg hij de titel Imperial Geographer. Zijn bekendste werk is Atlas Novus Sive Tabulae Geographicae, gepubliceerd in twee delen ca. 1720. De firma Seutter ging door onder Seutters zoon Albrecht Carl tot 1762. Na de dood van Albrecht werd de firma verdeeld tussen de gevestigde firma Probst en de opkomende firma Tobias Conrad Lotter. Lotter, de schoonzoon van Matthäus Seutter, was een meestergraveur en werkte namens de firma Seutter. Lotter zou uiteindelijk een van de meest prominente cartografen van zijn tijd worden.

Matthäus Seutter (1678-1757) was a prominent German mapmaker in the mid-eighteenth century. He trained as an engraver under Johann Baptist Homann in Nuremburg before setting up shop in his native Augsburg. In 1727 he was granted the title Imperial Geographer. His most famous work is Atlas Novus Sive Tabulae Geographicae, published in two volumes ca. 1720. The Seutter firm continued under Seutter’s son Albrecht Carl until 1762. Following Albrecht’s death, the firm was divided between the established Probst firm and the emerging firm of Tobias Conrad Lotter. Lotter, Matthäus Seutter’s son in law, was a master engraver and worked on behalf of the Seutter firm. Lotter would eventually become one of the most prominent cartographers of his day.

De XVII Provinciën

Nadat keizer Karel V in 1543 het hertogdom Gelre had ingelijfd, was er een min of meer aaneengesloten en afgerond geheel van landsheerlijkheden ontstaan. De Zeventien Provinciën was een term waarmee de Habsburgse Nederlanden van 1543 tot 1585 werden aangeduid. In de Transactie van Augsburg in 1548 werden de Zeventien Provinciën in de Bourgondische Kreits tot één staatkundig geheel geconsolideerd en werden nagenoeg geheel losgemaakt uit het Heilige Roomse Rijk.

After Emperor Charles V annexed the duchy of Gelre in 1543, a more or less continuous and rounded ensemble of lordships had emerged. The Seventeen Provinces was a term used to refer to the Habsburg Netherlands from 1543 to 1585. In the Transaction of Augsburg in 1548, the Seventeen Provinces in the Burgundian Circle were consolidated into one political entity and were almost completely detached from the Holy Roman Empire.