Tree sparrow – Ringmus – Passer Arboreus.; C. Nozeman & J.C. Sepp – 1770

Cornelius Nozeman (1712-1786) / Christiaan Sepp (1700 – 1775).

Contemporary colored copper engraving of Tree sparrows and their nest. From the first volume of Nederlandsche Vogelen by Christiaan Sepp and Cornelis Nozeman. Met tekstblad.

Oudtijds gekleurde kopergravure van ringmussen en hun nest. Uit het eerste deel van Nederlandsche Vogelen door Christiaan Sepp en Cornelis Nozeman. Text sheet included.

745,00

1 in stock

Description

Interesting print, the title has it’s original text ‘parser’. In later editions the name was corrected in ‘passer’.

Interessante prent, de titel heeft de originele tekst ‘parser’. In latere edities werd de naam gecorrigeerd in ‘passer’.

Details

 • Type: natural history print, ornithology
 • Title: Parser ArboreusPlate 44
 • Technique: cupper engraving, contemporary coloured
 • Illustrator: N. Muis / W. Hendriks e.a.
 • Publisher: Christian Sepp / Johann Christian Sepp
 • Author: Cornelius Nozeman
 • Engraver: Christian Sepp / Johann Christian Sepp
 • Date: 1770 – 1829
 • Published in first edition of: Nederlandsche vogelen; volgens hunne huishouding, aert, en eigenschappen beschreeven door nozeman, cornelius. Alle naer ‘t leeven geheel nieuw en naeuwkeurig getekend, in ‘ t koper gebragt en natuurlyk gekoleurd by Christiaan Sepp en Zoon in Amsterdam
 • 28..2 x 42.0 cm (11.1 x 16.5 inches)
 • 35.2 x 52.5 cm (13.9 x 20.7 inches)
 • Verso: blank
 • 2170 V
 • Source: Nissen 684, Landwehr 145 / Nederlandsche Vogelen (kb.nl)

Condition: A+

Excellent, given age. General age-related toning and/or occasional minor defects from handling. Sharp print with clear coloring.

Uitstekend, gegeven de leeftijd. Scherpe afdruk met heldere inkleuring en een enkel vlekje in de marge.

Backgrounds

Nederlandsche Vogelen is a famous ornithological masterpiece by Cornelius Nozeman (1712-1786). It is the first standard work on avifauna in the Netherlands and is one of the most beautiful and expensive works in the history of our printing press. The work is a unique achievement by three Dutch masters in a project that lasted almost 60 years and eventually appeared in five parts. Martinus Houttuyn completed Nozeman’s work. The birds are depicted in actual size. The engraving and hand coloring are exceptionally beautiful. Nederlandsche Vogelen enjoys worldwide recognition as one of the most beautiful publications ever made about birds. The standard work places Nozeman next to grandmasters such as Audubon, Barraband and Gould. In 1829 Nederlandsche Vogelen was the most expensive book ever published in the Netherlands with a sales price of NLG 550.

Jan Christiaan Sepp’s company became known for the many beautiful prints it published. Both original editions as well as translations of foreign works such as Johann Michael Seligmann’s book on foreign birds. Another famous work is the Flora Batava, also a book that appeared in episodes and even ran for 134 years, initially at Sepp and later at other publishers.

Nederlandsche Vogelen is een beroemd ornithologisch topwerk van Cornelius Nozeman (1712-1786). Het is het eerste standaardwerk over de avifauna van Nederland en is één van de mooiste en duurste werken uit de geschiedenis van onze boekdrukkunst. Het werk is een unieke prestatie van drie Hollandse meesters in een project dat bijna 60 jaar duurde en uiteindelijk in vijf delen verscheen. Martinus Houttuyn rondde het werk van Nozeman af. De vogels zijn naar ware grootte afgebeeld. De gravure en handkleuring zijn uitzonderlijke fraai. Nederlandsche Vogelen geniet wereldwijd erkenning als één van de mooiste uitgaven ooit over vogels gemaakt. Het standaardwerk plaatst Nozeman naast grootmeesters als Audubon, Barraband en Gould. In 1829 was Nederlandsche Vogelen met een verkoopprijs van fl 550,- het duurste boek ooit in Nederland uitgegeven.

Het bedrijf van Jan Christiaan Sepp werd bekend door de vele prachtige prenten die het publiceerde. Zowel oorspronkelijke uitgaven als vertalingen van buitenlandse werken zoals het boek van Johann Michael Seligmann over buitenlandse vogels. Een  ander beroemd werk van de uitgeverij was ook de Flora Batava, ook een boek dat in afleveringen verscheen en zelfs 134 jaar lang liep, aanvankelijk bij Sepp en later bij andere uitgevers.