Haarlemmermeer – .. Haarlemer, Leydse en Andere Byleggende Meeren (..); P. Schenk II / N. Visscher – 1720-1750

Petrus Schenk II (1698 – 1775) / Nicolaes Visscher II (1649-1702).

Eén van de fraaiste antieke kaarten van het inporlderingsplan van de Haarlemmermeer. Zeldzame kaart, gemaakt door Nicolaes Visscher en uitgegeven door door Petrus Schenk junior.

One of the finest antique maps of the plan of reclamation of the Haarlemmermeer. Rare map, made by Nicolaes Visscher and published by Petrus Schenk junior.

1.225,00

1 in stock

Description

Details

 • Type: cartografische prent
 • Titel: Afbeeldinge van zeker concept tot bedykinge van de Haarlemer, Leydse en andere Byleggende Meeren
 • 1720-1750 (1e uitgave door Nicolaes VIsscher in 1684)
 • Techniek: kopergravure, oudtijds gekleurd, samengesteld uit meerdere delen
 • Carthograaf: Jacob Bartelsz Veeris
 • Graveur: Daniel van Breen
 • Gepubliceerd in: zeer waarschijnlijk als losse kaart uitgegeven, mogelijk op klantvraag in een samengestelde Atlas Cotractus (..) door Petrus Schenk II  te Amsterdam
 • 48.0 x 71.0 cm. (18.9 x 28.0 inches)
 • 54.0 x 78.0 cm (21.3 x 30.7 inches)
 • Verso: blank
 • 1710 P
 • Bron: Koeman III Vis [169] / Koeman III Sche pg. 107 e.v..

Conditie: A

Zeer goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven, met ruime marges. Scherpe afdruk met heldere oudtijdse kleuring. Klein gaatje in het beeld linksboven. Preventieve verstevigingen op het verso.

Achtergronden

Uitgevershuis Schenk & Valck

Petrus Schenk (1660-1711) was een bekende Nederlandse uitgever en cartograaf. Hij werd geboren in Elberfeld in Duitsland in het jaar 1660. Vanaf 1695 begon hij te werken op het gebied van cartografie. Het allereerste cartografische werk van Schenk waren een paar kaarten die rond het jaar 1696 in de Atlas Contractus of Atlas Minor werden gepubliceerd. Vanaf 1686 werkte Schenk samen met Gerard Valck. Deze uitgeverij groeide uit tot één van de belangrijkste in Amsterdam. De uitgeverij van Schenk en Valk nam aan het eind van de zeventiende eeuw de uitgeverij over van Janssonius en kocht ook een groot aantal koperplaten van de weduwe van Nicolaes Visscher. In 1702 publiceerde Schenk de Atlantis sylloge compendiosa. In datzelfde jaar publiceerde hij een reeks van 100 prachtige stadsgezichten in een bundel getiteld Hecatampolis. Vanaf 1715 gebruikte Schenk’s zoon, Petrus II ook wel de titel Petrus Junior. 

De tweede editie van de goed verspreide Andreas Cellarius’ Celestial Atlas Harmonia Macrocosmica wordt beschouwd als de beste gezamenlijke uitgave van Gerard Valck en Petrus Schenk. Deze uitgave verscheen in het jaar 1708.

Petrus Schenk was a renowned Dutch publisher and cartographer. He was born at Elberfeld in Germany in the year of 1660. He started working in the field of cartography from 1695. The very first cartographic work of Schenck was a couple of maps that were published in Atlas Contractus or Atlas Minor around the year of 1696. The publishing house of Petrus Schenk and Gerard Valk took over the publishing house from Janssonius at the end of the seventeenth century and also bought a large number of copper plates from the widow of Nicolaes Visscher II. Schenck also has to his credit another atlas called Atlantis sylloge compendiosa, which was published around the year 1702. In the same year he published a series of 100 beautiful cityscapes in a collection entitled Hecatampolis.

The second edition of the well distributed Andreas Cellarius’s Celestial Atlas Harmonia Macrocosmica is considered to be the best joint publication of Gerard Valck and Petrus Schenk. This edition was published in the year 1708.

Johannes Janssonius (1588 – 1664) was een beroemde Nederlandse cartograaf, drukker en uitgever. Onder Janssonius’ leiding werd de Mercator-Hondius Atlas uitgebreid en gepubliceerd als Atlas Novus. Deze, aanvankelijk uit één deel bestaande uitgave werd spoedig een uit meerdere delen bestaande atlas, op verzoek aangevuld met zeekaarten en/of hemelkaarten. De uitgeverij van Petrus Schenk en Gerard Valk nam eind van de zeventiende eeuw de uitgeverij over van Janssonius en kocht ook een groot aantal koperplaten van de weduwe van Nicolaes Visscher II.