Groningen – Groningensis (..); M. Quad – 1594-1596

Matthias Quad (1557-1613).

Iconisch laat middeleeuwse kaart van de heerlijkheid Groningen. Uit Europae Totius Orbis Terrarum van Matthias Quad.

Iconic late medieval map of the lordship of Groningen. From Europae Totius Orbis Terrarum by Matthias Quad.

380,00

1 in stock

Description

Details

 • Type: carthografische prent
 • Titel: Groningensis Agri Vera Descriptio.
 • Publicatie: 1592-1600
 • Techniek: kopergravure met oudtijdse inkleuring
 • Carthograaf / Illusrator: Mathias Quad (naar voorbeelden van Gerard Mercator & Abraham Ortelius e.a.)
 • Graveur: Mathias Quad / Heinrich Nagel e.a
 • Europae Totius Orbis Terrarum Partis praetantissimae, Universalis et Particularis Descriptio (..) Johann Bussemacher Keulen
 •   19.5 x 26.5 cm (7.7 x 11.0 inches)
 • 24.0 x 31.5 cm (9.5 x 12.4 inches)
 • Verso: blank
 • 1260 P
 • Source: Meurer 5.3.3

Condition: A

Zeer goed, gegeven de leeftijd. Fris papier met korte marges. Klein scheurtje linksboven, buiten beeld.

Very good, given age. Clean paper with short margins. Small tear upper left, outside the image.

Backgrounds

Matthias Quad (1557-1613)

Matthias Quad was een uitgever in Keulen. Hij werd in Nederland opgeleid door Johannes van Doetecum, die ook bij de De Jodes werkte. Quad gebruikte veel kaarten van De Jode als basis waarop hij aanvullende informatie en versieringen aanbracht. Quad was vooral bekend om zijn atlassen in de typische laat middeleeuwse stijl van Abraham Ortelius. In 1592 bracht Quad Europae Totius Orbis Terrarum uit met 38 kaarten. Hij breidde het in 1594 uit tot 50 kaarten. In 1600 breidde hij de verzameling kaarten nog verder uit, dit keer tot 82 kaarten, en noemde de atlas het Geographisch Handtbuch. Alle drie waren ze klein van formaat, waardoor ze konden concurreren als goedkopere alternatieven voor de grotere atlassen van Ortelius, Mercator en de De Jodes. Quad bracht in 1608 nog een andere atlas uit met 86 kaarten, de Fascilus Geographicus.

Matthias Quad was a map publisher based in Cologne. He was trained in the Netherlands by Johannes van Doetecum, who also worked with the De Jodes. Quad used many De Jode maps as a base to which he added additional information and decorations. Quad was best known for his atlases, which were part of the first boom in atlases best characterized by Abraham Ortelius’ Theatrum Orbis Terrarum. In 1592, Quad released Europae Totius Orbis Terrarum with 38 maps. He expanded it in 1594 to 50 maps. In 1600, he expanded the collection of maps further still, this time to 82 maps, and called the atlas, Geographisch Handtbuch. All three were small in size, allowing them to compete as cheaper alternatives to the larger atlases of Ortelius, Mercator, and the De Jodes. Quad released one other atlas, in 1608, with 86 maps, the Fascilus Geographicus.