Great Britain and Ireland – Magna Britannia (..); Homann’s heirs – 1729

Johann Baptist Homann (1664-1724).

Colored antique folio map of Great Britain and Ireland. Published by the Homann heirs, the grand master of German cartography.

Gekleurde antieke folio kaart van Groot Britannië en Ierland. Uitgegeven door erven van Homann, de grootmeester van de Duitse carthografie.

575,00

1 in stock

Description

Details

  • Type: carthographic print
  • Title: Magna Britannia complectens Angliae, Scotiae et Hyberniae Regn. in suas Prov. et Comitat. Divisa et ex mappis Londinensibus designata per Homannum a. 1729. A General Map of Great Britain and Ireland with Part of Holland, Flanders, France &c. Agreable to modern History
  • Technique: copper engraving, contemporary colored
  • Carthographer: Johann Baptist Homann
  • Date of release: 1729
  • Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia (..)  by Johann Baptist Homann heirs in Nürnberg
  •   48.2 x 56.8 cm (19.0 x 22.4 inches)
  • 52.6 x 62.6 cm (20.7 x 24.7 inches)
  • Verso: blank
  • 9610 E

Condition: A

Very good, given age. Center fold as published. Clean print with vivid coloring on fresh and strong paper. Some toning and/or occasional minor spots and defects from handling. Upper left margin reinforced at verso.

Zeer goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven. Scherpe afdruk met fraaie kleuring op fris en stevig papier. Wat verkleuring en algemene ouderdomsverschijnselen. Marge linksboven verstevigd aan het verso.

Backgrounds

Johann Baptist Homann

Johann Baptist Homann (1664-1724) was een beroemde Duitse geograaf en cartograaf. Hij studeerde tot 1695 druktechniek en graveren van koperplaten in Wenen. In 1700-1702 werkte hij voor David Funcke in Nürnberg. In 1702 richtte hij een uitgeverij van kaarten op in Neurenberg. Hij wordt erkend als één van de belangrijkste Duitse kaartuitgevers van de achttiende eeuw. In de volgende vijf jaar produceerde Homann honderden kaarten en ontwikkelde een onderscheidende stijl die werd gekenmerkt door  gedetailleerde gravures, decoratieve allegorische cartouches en levendige kleuring.

Homann publiceerde zijn eerste atlas in 1707. Ze waren samengesteld uit losse kaarten uit de collectie. Tegen 1715 trok Homann’s rijzende ster de aandacht van de Heilige Roomse keizer Karel de VI, die hem tot keizerlijk cartograaf benoemde. In hetzelfde jaar werd hij ook benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Berlijn. Homann’s prestigieuze titel bracht verschillende belangrijke voordelen met zich mee, waaronder toegang tot de meest up-to-date cartografische informatie en het “Privilege”. In 1716 publiceerde Homann zijn meesterwerk Grosser Atlas über die ganze Welt ofwel Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia.

Homann’s bedrijf concurreerde met succes met toonaangevende Europese kaartenmakers. De beroemde uitgeverij Homann werd een wereldspeler met zijn atlassen. Na de dood van Homann in 1724 zetten Johan Christoph Homann en andere erfgenamen het bedrijf voort als Homann’s Erben (Homann’s erfgenamen) tot 1852.

Johann Baptist Homann (1664-1724) was a famous German geographer and carthographer. He studied printing and copper plate engraving in Vienna until 1695. In 1700-1702 he worked for David Funcke in Nürnberg. 1702 he founded a map publishing company in Nuremberg, which is recognized as one of the most important German map publishers of the eighteenth century. In the next five years, Homann produced hundreds of maps and developed a distinctive style characterized by heavy detailed engraving, elaborate allegorical cartouche work, and vivid hand colour.

Homann published his first atlas in 1707. They were compiled from individual maps from the collection.  By 1715 Homann’s rising star caught the attention of the Holy Roman Emperor Charles the VI, who appointed him Imperial Cartographer. In the same year, he was also appointed a member of the Royal Academy of Sciences in Berlin. Homann’s prestigious title came with several significant advantages, including access to the most up to date cartographic information as well as the “Privilege”. In 1716 Homann published his masterpiece Grosser Atlas über die ganze Welt or Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia.

Homann’s company successfully competed with leading European mapmakers. The famous Homann publishing house became a world player. After Homann’s death in 1724, Johan Christoph Homann and other heirs continued the company as Homann’s Erben (Homann’s Heirs) until 1852.

You may also like…