Limburg – Fossa Eugeniana (..); H. Hondius – 1633

Henricus Hondius (1597 – 1651).

Contemporary colored folio map of the Fossa Eugeniana, the canal between the Rhine and the Meuse. Published in an Appendix version of the Mercator-Hondius Atlas.

Oudtijds gekleurde folio-kaart van de Fossa Eugeniana, het kanaal tussen de Rijn en de Maas. Uitgegeven in een Appendix versie van de Mercator-Hondius Atlas.

295,00

1 in stock

Description

The Fossa Eugeniana is a seventeenth-century unfinished canal between the Rhine and Meuse. The intention was to extend it to the Schelde. From there, the canal connection to the Flemish coastal ports would be improved. The works on the 50 km long section between Rhine and Meuse were started in 1626, but never completed.

De Fossa Eugeniana is een zeventiende-eeuws onvoltooid kanaal tussen de Rijn en de Maas. De bedoeling was het door te trekken naar de Schelde. Van daaraf zou de kanaalverbinding naar de Vlaamse kusthavens worden verbeterd. De werken aan het 50 km lange gedeelte tussen Rijn en Maas werden in 1626 gestart, maar nooit voltooid.

Details

 • Type: cartografische prent
 • Tittle: Fossa Eugeniana quae a Rheno ad Mosam duci coepta est, Anno MDCXXVII ductu Comitis Henrici vanden Berge.
 • Publication: 1633
 • Technique: kopergravure met oudtijdse inkleuring
 • Carthographer: Henricus vanden Berge
 • Appenix of a Gerardi Mercatoris et J. Hondii. Atlas (..) Henricus HondiusAmsterdam
 •   37,2 x 49.2 cm (15.4 x 19.4 inches)
 • 40.0 x 53.0 cm (15.7 x 20.9 inches)
 • Verso: blanco
 • M180_5ND
 • Source: Van der Krogt I: 3790: 1.1

Condition: A

Zeer goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven met voldoende marges. Scherpe afdruk met fraaie kleuring op fris papier. Lichte verkleuring in de onderzijde.

Very good, given its age. Center fold as published with sufficient margins. Sharp print on fresh paper with bright coloring. Lower margin bit tanned.

Backgrounds

Gerardus Mercator

Gerardus Mercator (1512 – 1594) was een Vlaamse cartograaf, instrumentmaker en graveur. Hij paste als eerste een hoekgetrouwe kaartprojectie toe, later naar hem Mercatorprojectie genoemd. Hij introduceerde het woord atlas. Gaspard van der Heyden liet Mercator de koperplaten voor de nieuwe aard- en hemelglobe van Gemma Frisius graveren. Deze beide werken, die omstreeks 1537 verschenen, zijn de oudst bekende van Mercator. In 1552 verhuisde hij naar Duisburg. In 1569 maakt Mercator zijn meesterwerk: Nova et aucta orbis terræ descriptio (..). Een grote wandkaart van de wereld in 21 bladen met een totaalformaat van 134 x 212 cm. In 1578 bracht hij zijn Ptolemaeus-uitgave uit. Mercator beschouwde deze uitgave van 28 Ptolemaische als een weergave van de wereld naar de ideeën van de klassieke schrijvers. In 1585 brengt hij zijn Tabulae Geographicae uit in Duisburg, de eerste atlas in drie delen met de mercatorkaarten.

Gerardus Mercator (1512 – 1594) was a Flemish cartographer, instrument maker and engraver. He was the first to apply an accurate map projection, later called Mercator projection after him. He introduced the word atlas. Gaspard van der Heyden assigned Mercator to engrave the copper plates for Gemma Frisius’s new earth and celestial globe. These two works, which appeared around 1537, are Mercator’s oldest known. In 1552 he moved to Duisburg. In 1569 Mercator creates his masterpiece: Nova et aucta orbis terræ descriptio (..). A large wall map of the world in 21 sheets with a total size of 134 x 212 cm. In 1578 he published his Ptolemy edition. Mercator saw this publication of 28 Ptolemaic maps as a representation of the world according to the ideas of the classical writers. In 1585 he published his Tabulae Geographicae in Duisburg, the first atlas in three volumes with the mercator maps.

Jodocus Hondius / Henricus Hondius

Jodocus Hondius (1563-1612) was een Vlaamse Carhograaf die zich in 1693 in Amsterdam vestigde. Daar richtte hij zijn uitgeverij op in het pand aan de Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Rond 1604 kocht hij, mede op aanraden van Petrus Bertius, de platen op uit de nalatenschap van Mercator. Aangevuld met 36 nieuwe kaarten kwam hij in 1606 een heruitgave van de nu te noemen Mercator-Hondius Atlas op de markt. De Atlas minor was een verkleinde uitgave. Later zetten zijn zoon Henricus en zijn schoonzoon Johannes Janssonius de uitgeverij voort.

Jodocus Hondius (1563-1612) was a Flemish Carhographer who settled in Amsterdam in 1693. He founded his publishing house in the Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Around 1604, partly on the advice of Petrus Bertius, he bought the plates from Mercator’s estate. Supplemented with 36 new maps, a reissue of the Mercator-Hondius Atlas was released in 1606. The Atlas minor was a scaled-down edition. Later his son Henricus and his son-in-law Johannes Janssonius continued the publishing house.