Gelderland – Ducatus Geldriae, et Comitatus Zutphaniae, Tabula (..).; Frederik de Wit – 1680-1690

Frederik de Wit (1630-1706).

Oudtijds gekleurde kaart van het Hertogdom Gelderland en het graafschap Zutphen. Uitgegeven door Frederik de Wit in zijn atlas van de Zeventien Provinciën.

Contemporary colored map of the the Duchy of Gelderland and the county of Zutphen. Published by Frederik de Wit in his atlas of the Seventeen Provinces.

265,00

Out of stock

Description

Linksboven wapenschilden met allegorische voorstelling. Kompasroos in de Zuyder Zee. Rechtsonder schaalstokken en ‘Verklaringe der Teyckens.’ Het kaartbeeld is gebaseerd op een serie kaarten van de kartograaf Nicolaas van Geelkercken (ca. 1585-1656). Nadat hij lange tijd als een soort oorlogsverslaggever de militaire operaties tegen de Spanjaarden in beeld had gebracht, trad hij aan het eind van de dertiger jaren als landmeter in dienst van het Hof van Gelderland. In 1628 werd aan Van Geelkercken de opdracht verstrekt om kaarten te maken van het hertogdom Gelre en haar vier kwartieren. Deze kaarten vormden de bijlagen bij de geschiedschrijving van Gelderland van Johannes Pontanus.

Details

 • Type: cartografische prent
 • Titel: Ducatus Geldriae, et Comitatus Zutphaniae, Tabula Auctore F. de Wit.
 • Publicatie: 1680-1690
 • Techniek: kopergravure, oudtijds gekleurd
 • Carthograaf: Nicolaes van Geelkercken
 • Nieut Kaertboeck vande XVII Nederlandtsche Provincie. Perfecter als ooyt voor desen, Begrijpende mede de aengrensende Landen. Aldus in 20 Kaerten. Int licht gebracht door F. de Wit. (..) door Frederik de Wit in Amsterdam
 • 45.5 x 54.0 cm. (17.9 x 21.3 inches)
 • 49.0 x 57.5 cm (19.3 x 22.6 inches)
 • Verso: blank
 • 1970P
 • Bron: Koeman III Wit 22 [61*]

 Condition: B

Goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven met voldoende marges, Scherpe afdruk met fraaie kleuring. Papier wat gebruind. Split onder in de marges, verstevigd aan verso.

Good, given age. Center fold as issued with sufficient margins. Sharp print with beautiful coloring. Occasional toning and imperfections. Split in bottom margins, reinforced on verso.

Backgrounds

Frederik de Wit (1630-1706)

Frederik de Wit was een Nederlands graveur, drukker en uitgever uit Gouda. Hij vestigde zich rond 1648 in Amsterdam in “De Witte Pascaert”. De eerste door De Wit gegraveerde én gedateerde kaarten waren zeekaarten uit 1654. Rond 1660 verschenen de wereldkaart Nova Totius Terrarum Orbis Tabula, een samengestelde wandkaart van ca. 140 x 190 cm. De datering van De Wit’s kaarten, atlassen en stedenboeken is moeilijk. Op de meeste kaarten werd namelijk geen jaartal vermeld en de uitgaven bestreken vele jaren. De atlassen begonnen rond 1670 te verschijnen. De atlas der Nederlanden heette Nieuw Kaertboeck van de XVII Nederlandse Provinciën en telde ruim 20 kaarten. De stedenboeken verschenen omstreeks 1695 op de markt. Ze werden mede met koperplaten van Blaeu en Janssonius gedrukt. Na zijn dood werden De Wit’s koperplaten verkocht aan o.a. Pieter Mortier, Petrus Schenck en de gebroeders Ottens.

Frederik de Wit was a Dutch engraver, printer and publisher from Gouda. He settled in Amsterdam around 1648 in “De Witte Pascaert”. The first maps engraved and dated by De Wit were nautical charts from 1654. The world map Nova Totius Terrarum Orbis Tabula was published around 1660, a composite wall map of approximately 140 x 190 cm. The dating of De Wit’s maps, atlases and city books is difficult. The year was not mentioned on most cards and the editions covered many years. The atlases began to appear around 1670. The atlas of the Netherlands was called Nieuw Kaertboeck of the XVII Dutch Provinces and counted more than 20 maps. The town books appeared on the market around 1695. They were also printed with copper plates by Blaeu and Janssonius. After his death, De Wit’s copperplates were sold to Pieter Mortier, Petrus Schenck and the Ottens brothers.