Atlas (part): BELGII INFERIORIS Georgraphicae (..) – Belgium, France, Luxembourg, Germany, the Netherlands; G. Mercator & J. Hondius Jr.- 1613-1619

Gerard Mercator (1512 – 1594) / Jodocus Hondius (1563 – 1612).

Unique collection of 13 maps, two titlepages and several textleafs. The collection consists of old-colored antique folio maps of the areas of the XVII Provinces. From a Latin version of the Mercator-Hondius Atlas published between 1613 and 1619.

Unieke collectie van 13 kaarten, twee titelbladen en verschillende tekstbladen. De collectie betreft oudtijds gekleurde antieke folio-kaarten van de gebieden die tesamen de XVII Provinciën vormen. Uit een Latijnse versie van de Mercator-Hondius Atlas uitgegeven tussen 1613 en 1619.

3.800,00

Out of stock

Description

Iconic collection of maps in the typical 16th century Mercator style. Most maps with decorative cartouches

Iconische collectie kaarten in de typische 16e eeuwse stijl van Mercator. De meeste kaarten voorzien van decoratieve cartouches.


Content

 • Titles (Condition)

from the section of The Netherlands:

 • BEGII INFERIORIS Georgraphicae tabulae. Per Gerardum Mercatorem Illustriss. Ducis Juliae Clivaie &c. Cosmographum. Cum Privilegio. (A)
 • Belgii inferioris descriptio emendata. (C)
 • Flandria Comit. (B)
 • Flandriae Pars Orientalis. (C)
 • map of Brabant (B)
 • Hollandt Comitatus Utricht Episcop. (B)
 • Zelandia Comitatus. (C)
 • Gedria et Transysulania. (C)
 • Artesia Comit. (B)
 • Hannonia Namuricum Comitatus. (B)
 • Trier & Lutzenburg. (B)
 • Limburgensis Ducatus Nova Desriptio. (C)
 • several textleafs (C)

from the section of Germany:

 • Frisia Occidentalis. (C)
 • Leodiensis Dioecesis Typus. (C)

from the introduction:

 • title page (D)
 • several textleafs (C)

Details

 • Type: 13 carthografic maps, title page of section, textsheets, and title page of the atlas
 • Technique: copper engravings with old-coloring, kopergravures met oudtijdse inkleuring
 • Carthographer: Gerard Mercator: all, but Aegidio Martini (Limburg) and Baptista Doetecomius (Leodiensis)
 • Engraver: Gerard Mercator: all, but Petrus Kaerius (Oost Vlaanderen)
 • Date of publication: 1613-1616
 • Publication 1th edition: 1585 (Mercator) / 1606 (Mercator-Hondius)
 • Gerardi Mercatoris – Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. (..) by Joducus Hondius jr.Amsterdam
 • : ca. 35.0 x 47.0  cm (13,8 x 18.5 inches)
 • ca. 45.0 x 54.0 cm (17.7 x 21.3 inches)
 • Verso: Latin text
 • 9000 B
 • Source: Van der Krogt I 1:104

Condition:

Overall fair (C) to good (B), given age. All maps are sharp printed with beautiful old-fashioned coloring on slightly discolored paper.

Good (B): short split and some imperfections in the margins reinforced on verso, without image loss.

Fair (C): long split and some imperfections in the margins reinforced on verso, with a little image loss. Cracks in the image. Discoloration of the paper and color to the verso.

Bad (D): Many imperfections and loss of image.


In het geheel redelijk (C) tot goed (B), gegeven de leeftijd. Alle kaarten zijn scherp afgedrukt met fraaie oudtijdse kleuring op licht verkleurd papier.

Goed (B): korte split en enkele imperfecties in de marges verstevigd aan verso, zonder beeldverlies.

Redelijk (C): langere split en enkele imperfecties in de marges verstevigd aan verso, met een weinig beeldverlies. Scheurtjes tot in het beeld. Verkleuring van het papier en doorslag  naar het verso.

Slecht (D): vele imperfecties en verlies van beeld.


Backgrounds

Gerardus Mercator

Gerardus Mercator (1512 – 1594) was een Vlaamse cartograaf, instrumentmaker en graveur. Hij paste als eerste een hoekgetrouwe kaartprojectie toe, later naar hem Mercatorprojectie genoemd. Hij introduceerde het woord atlas. Gaspard van der Heyden liet Mercator de koperplaten voor de nieuwe aard- en hemelglobe van Gemma Frisius graveren. Deze beide werken, die omstreeks 1537 verschenen, zijn de oudst bekende van Mercator. In 1552 verhuisde hij naar Duisburg. In 1569 maakt Mercator zijn meesterwerk: Nova et aucta orbis terræ descriptio (..). Een grote wandkaart van de wereld in 21 bladen met een totaalformaat van 134 x 212 cm. In 1578 bracht hij zijn Ptolemaeus-uitgave uit. Mercator beschouwde deze uitgave van 28 Ptolemaische als een weergave van de wereld naar de ideeën van de klassieke schrijvers. In 1585 brengt hij zijn Tabulae Geographicae uit in Duisburg, de eerste atlas in drie delen met de mercatorkaarten.

Gerardus Mercator (1512 – 1594) was a Flemish cartographer, instrument maker and engraver. He was the first to apply an accurate map projection, later called Mercator projection after him. He introduced the word atlas. Gaspard van der Heyden assigned Mercator to engrave the copper plates for Gemma Frisius’s new earth and celestial globe. These two works, which appeared around 1537, are Mercator’s oldest known. In 1552 he moved to Duisburg. In 1569 Mercator creates his masterpiece: Nova et aucta orbis terræ descriptio (..). A large wall map of the world in 21 sheets with a total size of 134 x 212 cm. In 1578 he published his Ptolemy edition. Mercator saw this publication of 28 Ptolemaic maps as a representation of the world according to the ideas of the classical writers. In 1585 he publishn 1606 ed his Tabulae Geographicae in Duisburg, the first atlas in three volumes with the mercator maps.

Jodocus Hondius / Henricus Hondius

Jodocus Hondius (1563-1612) was een Vlaamse Carhograaf die zich in 1693 in Amsterdam vestigde. Daar richtte hij zijn uitgeverij op in het pand aan de Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Rond 1604 kocht hij, mede op aanraden van Petrus Bertius, de platen op uit de nalatenschap van Mercator. Aangevuld met 36 nieuwe kaarten kwam hij in 1606 een heruitgave van de nu te noemen Mercator-Hondius Atlas op de markt. Later zetten zijn zoon Henricus en zijn schoonzoon Johannes Janssonius de uitgeverij voort.

Jodocus Hondius (1563-1612) was a Flemish Carhographer who settled in Amsterdam in 1693. He founded his publishing house in the Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Around 1604, partly on the advice of Petrus Bertius, he bought the plates from Mercator’s estate. Supplemented with 36 new maps, a reissue of the Mercator-Hondius Atlas was released in 1606. Later his son Henricus and his son-in-law Johannes Janssonius continued the publishing house.