North sea – Noordzee – Pascaert van de Noord Zee.. Mare Germanicum ab Amelandia (..).; F. de Wit / L. Renard – 1715

Frederik de Wit (1629-1706) / Louis Renard (1678 – 1746) / Romeyn de Hooghe (1645-1708).

Zeldzame antieke zeekaart van de Noordzee tussen Nederland, Belgie en Engeland. Kopergravure met originele oudtijds kleuring uitgegeven in 1715 door Renard te Amsterdam, naar een kaart van De Wit uit 1675.
Rare antique sea chart of the North Sea between the Netherlands, Belgium and England. Copper engraving with original contemporary coloring published in 1715 by Renard in Amsterdam, after a map by De Wit from 1675.

2.150,00

1 in stock

Description

Decorative sea chart with beautifully detailed cartouche by Romeyn de Hooghe. With course lines, compass roses, level depths, vessels and sandbanks. The cartouche features figures from the East Indies colonies. Certain image areas have been treated with gum arabic, which gives the map a very expressive character.

This copper engraving was published in ‘Atlas de la Navigation et du Commerce’ by Louis Renard in Amsterdam in 1715. The original map comes from Frederick de Wit’s maritime atlas ‘Orbis Maritimus ofte Zee Atlas’.

Decoratieve kaart met prachtig uitgewerkt cartouche van Romeyn de Hooghe. Met koerslijnen, kompasrozen, peildieptes, zeeschepen en zandbanken. Het cartouche is voorzien van figuren uit de Oost Indische kolonien. Bepaalde beeldvlakken zijn bewerkt met arabische gom, waardoor de kaart een heel expressief karakter krijgt.

Deze kopergravure is uitgegeven in ‘Atlas de la Navigation et du Commerce’ door Louis Renard in 1715 te Amsterdam. De oorspronkelijke kaart komt uit Frederick de Wit’s maritime atlas ‘Orbis Maritimus ofte Zee Atlas’.

Details

 • Type: nautical sea chart / cartographic pring
 • Title: Pascaert van de Noordzee van Ameland tot de hoofden = Mare Germanicum ab Amelandia ad Promontoria Caleti et Doveræ.
 • Publication: 1715, 2e staat (1e staat 1675)
 • Technique: copper engraving, contemporary coloring  / kopergravure met oudtijdse inkleuring
 • Carthographer: Frederik de Wit
 • Engraver: Romeyn de Hooghe
 • Published in: Atlas de la Navigation et du Commerce (..) by Louis Renard in Amsterdam
 •   47.0 x 58.0 cm (18.5 x 22.8 inches)
 • 54.0 x 64.0 cm (21.3 x 25.2 inches)
 • Verso: blank
 • 5360 Z
 • Source: Koeman IV Ren 1 Fol, 10 / M. Wit I (10)

Conditie: A+

Excellent, given age. Center fold as issued with wide margins. Sharp print with bright coloring on fresh and sturdy paper. 

Uitstekend, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven met ruime marges. Scherpe afdruk op fris papier met een heldere oudtijdse inkleuring.

Backgrounds

Frederik de Wit (1630 – 1706)

De Wit was a mapmaker and mapseller who was born in Gouda. He moved to Amsterdam in 1648, where he opened a printing operation under the name of The Three Crabs; later, he changed the name of his shop to The White Chart. From the 1660s onward, he published atlases with a variety of maps. In 1675 he published his Orbis Maritimus ofte Zee-atlas he is best known for these atlases and his Dutch town maps. After Frederik’s death in 1706, his wife Maria ran the shop for four years before selling it. Their son, Franciscus, was a stockfish merchant and had no interest in the map shop. At the auction to liquidate the de Wit stock, most of the plates went to Pieter Mortier, whose firm eventually became Covens & Mortier, one of the biggest cartography houses of the eighteenth century.

Frederik de Wit was een Nederlands graveur, drukker en uitgever uit Gouda. Hij vestigde zich rond 1648 in Amsterdam in ‘De Witte Pascaert’. De eerste door De Wit gegraveerde én gedateerde kaarten waren zeekaarten uit 1654. Rond 1660 verschenen de wereldkaart Nova Totius Terrarum Orbis Tabula, een samengestelde wandkaart van ca. 140 x 190 cm. De datering van De Wit’s kaarten, atlassen en stedenboeken is moeilijk. Op de meeste kaarten werd namelijk geen jaartal vermeld en de uitgaven bestreken vele jaren. De atlassen begonnen rond 1670 te verschijnen. De atlas der Nederlanden heette Nieuw Kaertboeck van de XVII Nederlandse Provinciën en telde ruim 20 kaarten. Vanaf 1675 verscheen zijn Orbis Maritimus ofte Zee-atlas De stedenboeken verschenen omstreeks 1695 op de markt. Ze werden mede met koperplaten van Blaeu en Janssonius gedrukt. Na zijn dood werden De Wit’s koperplaten verkocht aan o.a. Pieter Mortier, Leonard Valck en Petrus Schenck.

Louis Renard (1678-1746)

Louis Renard came from a French Huguenot family. He moved from France to the Netherlands and became a book dealer and publisher in Amsterdam in 1703. This chart is based on an earlier work of Frederick de Wit, from whom Renard purchased the plates. Issued with corrections based on van Keulen, and published in Renard’s “Atlas de la Navigation et du Commerce” in 1715.

Louis Renard kwam uit een Franse Hugenoten familie. Hij verhuisde van Frankrijk naar Nederland. Vanaf 1703 was hij uitgever te Amsterdam. Hij kocht verschillende platen van Frederick de Wit’s beroemde zee-atlas. Hij liet de platen corrigeren op basis van de zeekaarten van Van Keulen en voorzag ze van prachige inkleuring.

Romeyn de Hooghe (1645-1708)

Romeyn de Hooghe was an important and prolific Dutch Baroque engraver and caricaturist. De Hooghe was skilled as an etcher, draughtsman, painter, sculptor and medalist. He is best known for political caricatures of Louis XIV and propagandistic prints supporting William of Orange. During his career, de Hooghe produced over 3500 prints. He also illustrated books, and his illustrations can be found in some of the most important texts of his period.

Romeyn de Hooghe was een belangrijke en productieve Nederlandse barokgraveur en karikaturist. De Hooghe was bedreven als etser, tekenaar, schilder, beeldhouwer en medailleur. Hij is vooral bekend om politieke karikaturen van Lodewijk XIV en propagandistische prenten ter ondersteuning van Willem van Oranje. Tijdens zijn carrière produceerde de Hooghe meer dan 3500 prenten. Hij illustreerde ook boeken en zijn illustraties zijn te vinden in enkele van de belangrijkste teksten uit zijn tijd.

You may also like…