Crested tit – Kuifmees – Parus Cristatus.; C. Nozeman & J. Sepp – 1829

Cornelius Nozeman (1712-1786) / Martinus Houttuyn (1720-1798) / Coenraad Jacob Temminck (1778 – 1858) / Jan Sepp (c. 1778 – 1853).

Contemporary colored copper engraving of two crested tits. From the fifth volume of Nederlandsche Vogelen by Cristiaan Sepp and Cornelis Nozeman.

Oudtijds gekleurde kopergravure van twee kuifmezen. Uit het vijfde deel van Nederlandsche Vogelen door Cristiaan Sepp en Cornelis Nozeman.

245,00

1 in stock

Description

Details

 • Type: natural history print, ornithology
 • Title: Parus Cristatus. Plate 226
 • Technique: cupper engraving, contemporary coloured
 • Illustrator: N. Muis / W. Hendriks e.a.
 • Publisher: Jan Sepp
 • Author: Cornelius Nozeman / Martinus Houttuyn / Coenraad Jacob Temminck
 • Engraver: Jan Sepp
 • Date: 1829
 • Published in Volume 5: Nederlandsche vogelen; volgens hunne huishouding, aert, en eigenschappen beschreeven door cornelius nozeman […] en verder, na zijn ed. overlyden, door martinus houttuyn. Alle naer ’t leeven geheel nieuw en naeuwkeurig getekend, in ’ t koper gebragt en natuurlyk gekoleurd (..) by Christiaan Sepp en Zoon in Amsterdam
 • 40.4 x 29.4 cm (15.9 x 11.6 inches)
 • 41.0 x 30.0 cm (16.1 x .11.8 inches)
 • Verso: blank
 • 2220 V
 • Source: Nissen 684, Landwehr 145

Condition

Fair, given age. General age-related toning and/or occasional minor spots and defects from handling. A stain is visible in  the image. Sharp print on laid paper with clear coloring. Very short margins.

Redelijk, gegeven de leeftijd. Scherpe afdruk op gelegd papier met heldere inkleuring en een enkel vlekje. Een vlek is zichtbaar in het beeld. Zeer korte marges.

Backgrounds

Nederlandsche Vogelen is a famous ornithological masterpiece by Cornelius Nozeman (1712-1786). It is the first standard work on avifauna in the Netherlands and is one of the most beautiful and expensive works in the history of our printing press. The work is a unique achievement by three Dutch masters in a project that lasted almost 60 years and eventually appeared in five parts. Martinus Houttuyn completed Nozeman’s work. The birds are depicted in actual size. The engraving and hand coloring are exceptionally beautiful. Nederlandsche Vogelen enjoys worldwide recognition as one of the most beautiful publications ever made about birds. The standard work places Nozeman next to grandmasters such as Audubon, Barraband and Gould. In 1829 Nederlandsche Vogelen was the most expensive book ever published in the Netherlands with a sales price of NLG 550.

Jan Christiaan Sepp’s company became known for the many beautiful prints it published. Both original editions as well as translations of foreign works such as Johann Michael Seligmann’s book on foreign birds. Another famous work is the Flora Batava, also a book that appeared in episodes and even ran for 134 years, initially at Sepp and later at other publishers.

Nederlandsche Vogelen is een beroemd ornithologisch topwerk van Cornelius Nozeman (1712-1786). Het is het eerste standaardwerk over de avifauna van Nederland en is één van de mooiste en duurste werken uit de geschiedenis van onze boekdrukkunst. Het werk is een unieke prestatie van drie Hollandse meesters in een project dat bijna 60 jaar duurde en uiteindelijk in vijf delen verscheen. Martinus Houttuyn rondde het werk van Nozeman af. De vogels zijn naar ware grootte afgebeeld. De gravure en handkleuring zijn uitzonderlijke fraai. Nederlandsche Vogelen geniet wereldwijd erkenning als één van de mooiste uitgaven ooit over vogels gemaakt. Het standaardwerk plaatst Nozeman naast grootmeesters als Audubon, Barraband en Gould. In 1829 was Nederlandsche Vogelen met een verkoopprijs van fl 550,- het duurste boek ooit in Nederland uitgegeven.

Het bedrijf van Jan Christiaan Sepp werd bekend door de vele prachtige prenten die het publiceerde. Zowel oorspronkelijke uitgaven als vertalingen van buitenlandse werken zoals het boek van Johann Michael Seligmann over buitenlandse vogels. Een  ander beroemd werk van de uitgeverij was ook de Flora Batava, ook een boek dat in afleveringen verscheen en zelfs 134 jaar lang liep, aanvankelijk bij Sepp en later bij andere uitgevers.

 

You may also like…