Germany / the Netherlands – Deutschland – Nova Totius Germaniae Descriptio.: W. & J. Blaeu – 1640

Willem Janz. Blaeu (1571-1638) / Joan Blaeu (1596 – 1673).

Beautifully colored folio size map of the Holy Roman Empire. With Germany, the Netherlands, Poland, Bohemia, Switzerland and Austria.

Fraaie gekleurde folio formaat kaart van het Heilige Roomse Rijk. Met Duitsland, de Nederlanden, Polen, Bohemen, Zwitserland en Oostenrijk.

375,00

1 in stock

Description

With title bar. Bottom left coat of arms of the Holy Roman Empire, the double eagle with coat of arms. Equipped with imperial and king’s crown and banner with text: ‘Da victoria populo tuo deus’. The map was first published in Blaeu’s Atlas Appendix in 1631.

Met titelbalk. Linksonder wapen van het Heilige Roomse Rijk, de dubbele adelaar met wapenschild. Voorzien van keizers- en koningskroon en banier met tekst: ‘Da victoria populo tuo deus’. De kaart is voor het eerst uitgegeven in Blaeu’s Atlas Appendix uit 1631.

Details

 • Type: carthographic print
 • Title: Nova Totius Germaniae Descriptio.
 • Publication: 1640
 • Technique: copper engraving with old coloring
 • Carthographer: Willem Jansz. Blaeu
 • Engraver: –
 • Published in: Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus; in quo Tabulae et Descriptiones omnium Regionum by Willem Jansz. & Joan Blaeu in Amsterdam
 •   39.2 x 49.5 cm. (15.4 x 19.5 inches)
 • Size paper: 51.5 x 58 cm (20.3 x 22.8 inches)
 • Verso: Latin text / A / pg. I
 • 5240 E
 • Source: Koeman I Bl 21A [104]

Condition

Very good, given age. Center fold as published, with wide margins, Fresh paper with clear coloring. Spot in the left margin.

Zeer goed, gegeven de leeftijd. Met middenvouw als uitgegeven en ruime marges. Fris papier met heldere kleuring. Bruin plekje in de linker rand.

Backgrounds

Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) 

Willem Jansz. Blaeu was the son of a prosperous Mennonite merchant. Willem was interested in science and between 1594 and 1596 he visited the Danish astronomer Tycho Brahe, from whom he learned to make instruments and globes. He made globes and nautical charts and edited the work of intellectuals such as Descartes and Hugo Grotius. In 1599 Blaeu bought a piece of land on the Lastage (Nieuwmarktbuurt). In 1605 he moved to the Damrak in ‘de Vergulde Sonnewijser’. He only started using the name Blaeu (in Latin: Caesius) more or less officially after 1620. In 1637 the company was moved to the Bloemgracht. On October 21, 1638 he was buried in the Nieuwe Kerk.

From 1608 to 1637 Willem Janszn Blaeu published 25 editions of his sea atlas ‘Het Licht der Zee-vaert’ in Dutch, French and English. Blaeu’s contacts with skippers, captains and seamen, helped him to adapt his charts accurately. In 1633 he was appointed as mapmaker and examiner of the VOC.

In 1630 his first atlas published in two volumes under the name ‘Atlantis Appendix’. From 1635 to 1658 he published his atlas under the name ‘Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas novus’. This atlas grew into an atlas in six volumes with editions in German, Dutch, Latin and French.

Willem Jansz. Blaeu werd geboren als de zoon van een welvarende doopsgezinde koopman. Willem had interesse voor de wetenschap en tussen 1594 en 1596 trok hij naar de Deense astronoom Tycho Brahe, van wie hij instrumenten en globes leerde maken. Hij legde zich toe op het maken van globes en zeekaarten en redigeerde het werk van intellectuelen als Descartes en Hugo Grotius. In 1599 kocht Blaeu een stuk grond op de Lastage (Nieuwmarktbuurt). In 1605 verhuisde hij naar de Damrak in het pand ‘de Vergulde Sonnewijser’. De naam Blaeu (in het Latijn: Caesius) is hij pas na 1620 min of meer officieel gaan voeren. In 1637 werd het bedrijf verplaatst naar de Bloemgracht. Op 21 oktober 1638 werd hij begraven in de Nieuwe Kerk.

Van 1608 tot 1637 publiceerde Willem Janszn Blaeu 25 edities van zijn zee-atlas ‘Het Licht der Zee-vaert’ in het Nederlands, Frans en Engels. Door voortdurend contact bleef hij op de hoogte met de nieuwste bevindingen van de schippers, kapiteins en zeelieden. In 1633 werd hij aangesteld als kaartenmaker van de VOC en als examinator van de VOC-stuurlieden.

In 1630 publiceerde zijn eerste atlas in twee delen onder de naam ‘Atlantis Appendix’. Vanaf 1635 tot 1658 publiceerde hij zijn atlas onder de naam ‘Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas novus’, Deze atlas groeide uit tot een atlas in zes delen met uitgaven in het Duits, Nederlands, Latijn en Frans.

Dr. Joan Blaeu (1596 – 1673)

Joan Blaeu (1596 – 1673) is Dutch most famous publisher. He was born in Alkmaar, the son of cartographer Willem Blaeu. In 1620 he became a doctor of law but he joined the work of his father. In 1635 they published the Atlas Novus (full title: Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus) in two volumes. Joan and his brother Cornelius took over the studio after their father died in 1638. Joan became the official cartographer of the Dutch East India Company. Around 1649 Joan Blaeu published a collection of Dutch city maps named Tooneel der Steeden (Views of Cities). In 1651 he was voted into the Amsterdam council. In 1654 Joan published the first atlas of Scotland, devised by Timothy Pont. In 1662 he reissued the atlas with 11 volumes, and one for oceans. It was also known as Atlas Maior. A cosmology was planned as their next project, but a fire destroyed the studio completely in 1672. Joan Blaeu died in Amsterdam the following year.

Joan Blaeu is Nederlands beroemdste uitgever. Joan Blaeu was tevens bestuurder van Amsterdam . In 1631 verscheen de naam Joan voor het eerst in een editie van de Atlantis Appendix. In 1638 nam Joan de zaak van zijn vader over. In 1649 publiceerde hij het beroemde stedenboek ‘Novum ac Magnum Theatrum Urbium (..)’ en de Nederlandstalige versie, Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden (..). In 1662 verscheen de beroemde Atlas Maior met 600 kaarten, één van de duurste uitgaven in de 17e eeuw en nog steeds één van de belangrijkste werken ooit gepubliceerd. In 1672 verwoeste een brand het atelier en de drukkerij van Blaeu in de Gravenstraat. Joan Blaeu stierf in Amsterdam in 1673.