Germany / the Netherlands – Deutschland – Nova Totius Germaniae Descriptio.: W. & J. Blaeu – 1631-1660

Willem Janz. Blaeu (1571-1638) / Joan Blaeu (1596 – 1673).

Beautifully colored folio size map of the Holy Roman Empire. With Germany, the Netherlands, Poland, Bohemia, Switzerland and Austria.

Fraaie gekleurde folio formaat kaart van het Heilige Roomse Rijk. Met Duitsland, de Nederlanden, Polen, Bohemen, Zwitserland en Oostenrijk.

375,00

1 in stock

Description

With title bar. Bottom left coat of arms of the Holy Roman Empire, the double eagle with coat of arms. Equipped with imperial and king’s crown and banner with text: ‘Da victoria populo tuo deus’. The map was first published in Blaeu’s rare Atlas Appendix from 1631.

Met titelbalk. Linksonder wapen van het Heilige Roomse Rijk, de dubbele adelaar met wapenschild. Voorzien van keizers- en koningskroon en banier met tekst: ‘Da victoria populo tuo deus’. De kaart is voor het eerst uitgegeven in Blaeu’s zeldzame Atlas Appendix uit 1631.

Details

 • Type: carthographic print
 • Title: Nova Totius Germaniae Descriptio.
 • Technique: copper engraving with old coloring / kopergravure met oudtijdse inkleuring
 • Carthographer: Willem Jansz. Blaeu
 • Author:
 • Engraver: –
 • Publication years: 1631-1660
 • 1631
 • Published in: Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus; in quo Tabulae et Descriptiones omnium Regionum door Willem Jansz. & Joan Blaeu in Amsterdam
 •   39.2 x 49.5 cm. (15.4 x 19.5 inches)
 • Size paper: 51.5 x 58 cm (20.3 x 22.8 inches)
 • Verso: Latin text
 • 5240 E
 • Source: Van der Krogt 2:2000

Condition

Very good, given age. Center fold as published, with wide margins, Fresh paper with clear coloring. Spot in the left margin.

Zeer goed, gegeven de leeftijd. Met middenvouw als uitgegeven en ruime marges. Fris papier met heldere kleuring. Bruin plekje in de linker rand.

Backgrounds

Willem Jansz. Blaeu

Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) studied mathematics under Tycho Brahe and learned the theory and practice of astronomical observations and the art of instrument- and globe making. In 1596 he came to Amsterdam where he settled down as a globe-, instrument- and map-maker. He published his first cartographic work (a globe) in 1599 and probably published his first printed map (a map of the Netherlands) in 1604. He specialized in maritime cartography and published the first edition of the pilot guide Het Licht der Zeevaert in 1608, and was appointed Hydrographer of the V.O.C. (United East India Company) in 1633. After thirty years of publishing books, wall maps, globes, charts and pilot guides, he brought out his first atlas, Atlas Appendix (1630). This was the beginning of the great tradition of atlas-making by the Blaeus.

In 1618 another mapmaker, bookseller and publisher, Johannes Janssonius established himself in Amsterdam next door to Blaeu’s shop. It is no wonder that these two neighbours, who began accusing each other of copying and stealing their information, became fierce competitors who did not have a good word to say about each other. In about 1621 Willem Jansz. decided to put an end to the confusion between his name and his competitor’s, and assumed his grandfather’s sobriquet, ‘blauwe Willem’ (‘blue Willem’), as the family name; thereafter he called himself Willem Jansz. Blaeu.

Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) studeerde wiskunde bij Tycho Brahe en leerde de theorie en praktijk van astronomische waarnemingen en de kunst van het maken van instrumenten en globe. In 1596 kwam hij naar Amsterdam waar hij zich vestigde als wereldbol-, instrumenten- en kaartenmaker. Hij publiceerde zijn eerste cartografisch werk (een wereldbol) in 1599 en waarschijnlijk publiceerde hij zijn eerste gedrukte kaart (een kaart van Nederland) in 1604. Hij specialiseerde zich in maritieme cartografie en publiceerde in 1608 de eerste editie van de loodsgids Het Licht der Zeevaert, en werd benoemd tot Hydrograaf van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) in 1633. Na dertig jaar van het uitgeven van boeken, wandkaarten, globes, kaarten en pilotengidsen, bracht hij zijn eerste atlas uit, Atlas Appendix (1630). Dit was het begin van de grote traditie van het maken van atlassen door de Blaeus.

In 1618 vestigde een andere kaartenmaker, boekhandelaar en uitgever, Johannes Janssonius zich in Amsterdam naast de winkel van Blaeu. Het is geen wonder dat deze twee buren, die elkaar begonnen te beschuldigen van het kopiëren en stelen van hun informatie, felle concurrenten werden die geen goed woord over elkaar te zeggen hadden. Omstreeks 1621 besloot Willem Jansz. Een einde te maken aan de verwarring tussen zijn naam en die van zijn concurrent, en nam als familienaam de bijnaam ‘blauwe Willem’ van zijn grootvader aan; daarna noemde hij zichzelf Willem Jansz. Blaeu.

Joan Blaeu

Joan Blaeu (1596 – 1673) is Dutch most famous publisher. In 1620 he became a doctor of law but he joined the work of his father. In 1635 they published the Atlas Novus (full title: Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus) in two volumes. Joan and his brother Cornelius took over the studio after their father died in 1638. Joan became the official cartographer of the Dutch East India Company. Around 1649 Joan Blaeu published a collection of Dutch city maps named Tooneel der Steeden (Views of Cities). In 1651 he was voted into the Amsterdam council. In 1654 Joan published the first atlas of Scotland, devised by Timothy Pont. In 1662 he reissued the atlas with 11 volumes, and one for oceans. It was also known as Atlas Maior. A cosmology was planned as their next project, but a fire destroyed the studio completely in 1672. Joan Blaeu died in Amsterdam the following year.

Joan Blaeu (1596 – 1673) is Nederlands bekendste uitgever. In 1620 werd hij doctor in de rechten, maar hij sloot zich aan bij het werk van zijn vader. In 1635 publiceerden ze de Atlas Novus (volledige titel: Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus) in twee delen. Joan en zijn broer Cornelius namen het atelier over nadat hun vader in 1638 stierf. Joan werd de officiële cartograaf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Rond 1649 publiceerde Joan Blaeu een verzameling Nederlandse stadsplattegronden met de naam Tooneel der Steeden. In 1651 werd hij in de gemeenteraad van Amsterdam gekozen. In 1654 publiceerde Joan de eerste atlas van Schotland, bedacht door Timothy Pont. In 1662 gaf hij de atlas opnieuw uit met 11 delen, en één voor oceanen. Het was ook bekend als Atlas Maior. Een kosmologie was gepland als hun volgende project, maar een brand verwoestte de studio volledig in 1672. Joan Blaeu stierf het jaar daarop in Amsterdam.