Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer – De Texel Stroom (..) / De Mase (..).; P. Goos -1666

Pieter Goos (1615-1675)

Gekleurde antieke zeekaarten van de Noordzee en stukken van de Waddenzee en Maas. Uitgegeven door Pieter Goos in zijn ‘Zee-Atlas’.

Colored antique nautical charts of the North Sea and parts of the Wadden Sea and Maas. Published by Pieter Goos in his ‘Zee-Atlas’.

495,00

1 in stock

Description

Twee nautische kaarten op één blad. Incl. zandbanken etc. Noord- en Zuid-Holland incl. de steden Enkhuizen en Medemblik, Rotterdam en Brielle.

Two nautical charts on one leaf. Incl. sand banks etc. Parts of Holland incl. the cities of Enkhuizen and Medemblik, Rotterdam and Brielle.

Details

Conditie: B

Goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven met korte marges. Scherpe afdruk met heldere inkleuring. Wat vlekjes.

Good, given age. Centrefold as issued, short margins. Sharp print with vivid coloring. General age-related toning and/or occasional minor defects from handling. Some stains.

Achtergronden

Pieter Goos (1615-1675) was de zoon van de graveur en uitgever Abraham Goos. Pieter Goos was één van de bekendste maritieme boekverkopers van Amsterdam. Zijn eerste loodsboek, de Lichtende Columne ofte Zee-Spiegel, verscheen in 1650. De eerste editie van zijn zeeatlas, de Zee-Atlas ofte Water-Wereld, verscheen in 1666. Voor het ontwerp van de kaarten kopieerde Goos vrijwel alle kaarten uit de zee-atlas van Hendrik Doncker. Alle jaren van uitgave (1666-1675) bleef het aantal van 40 of 41 kaarten gelijk.

Toen Pieter Goos in maart 1675 overleed, zette zijn weduwe de winkel voort. Ze bracht een paar nieuwe edities van de Zee-Atlas uit met 44 kaarten. Een deel van de atlassen werd toen verkocht door de beroemde Amsterdamse boekbinder Albert Magnus. Deze exemplaren staan bekend om hun uitstekende kleuren. In 1677 nam Hendrik Goos, de in 1641 geboren zoon, het roer over en verkocht tot 1680 de boeken van zijn vader. Hendrik werkt daarna nauw samen met Hendrick Doncker en Jacob Theunisz (Lootsman).

Pieter Goos (1615-1675) wat the son of the engraver and publisher Abraham Goos. Pieter Goos was one of the best known maritime booksellers of Amsterdam. His first pilot book, the Lichtende Columne ofte Zee-Spiegel appeared in 1650.  The first edition of his sea-atlas, the Zee-Atlas ofte Water-Wereld, cwas published in 1666. For the design of the charts, Goos copied nearly all the charts from Hendrik Doncker’s sea-atlas. All the years of publication (1666-1675) the number of 40 or 41 maps remained the same.

When Pieter Goos died in March 1675, his widow continued the shop. She brought out a few new editions of the Zee-Atlas with 44 charts. Part of the atlases was sold then by the famous Amsterdam bookbinder Albert Magnus. These copies are renowned for their outstanding colouring. In 1677 Hendrik Goos, the son born in 1641, took over and sold his father’s pilot books until 1680. Hendrik then works closely with Hendrick Doncker and Jacob Theunisz (Lootsman).

You may also like…