Zutphen – Zutphania; Petrus Kaerius – 1617

Petrus Kaerius (1571-1650).

Antieke foliokaart van het Graafschap Zutphen door Pieter van den Keere. Gepubliceerd in de eerste atlas van Nederland, de ‘Germania Inferior‘ in 1617.

Antique folio map of the Duchy of Brabant by Petrus Kaerius. Published in the first atlas of the Netherlands, the ‘Germania Inferior‘ in 1617.

275,00

1 in stock

Description

Met decoratieve figuratie, carthouches, gekostumeerde figuren, wapenschild met figuren en een aanzicht van de stad.

Details

 • Type: carthographic print
 • Title: Comitatus Zutphania / Zutphaneses Petrus Kaerius Excudit anno 1617.
 • Technique: copper engraving
 • Carthographer:
 • Date of release: 1617
 • Petri Kaerii Germania Inferior id est, XVII provinciarum ejus novae et exactae Tabulae Geographicae, cum Luculentis Singularum descriptionibus additis. À Petro Montano. by Petrus Kearius in Amsterdam
 •   37.0 x 48.0 cm (14.6 x 18.9 inches)
 • 42.0 x 54.0 cm (16.5 x 21.3 inches)
 • Verso: Latin text, Ee
 • M2420P
 • Source: Koe II Kee 1 [18]

Condition: B

Goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeve, met voldoende marges. Scherpe afdruk. Wat verkleuring en algemene ouderdomsverschijnselen. Twee wormgangen in ze gradenbalk en zijmarges gerestaureerd.

Good, given age. Center fold as published, with sufficient margins. Clean print. Some toning and/or occasional minor spots and defects from handling. Imperfections in the bar and side margins have been restored.

Backgrounds

Jodocus Hondius / Henricus Hondius /Petrus Kaerius

Jodocus Hondius (1563-1612) was een Vlaamse Carhograaf uit Wakken. Hij bracht zijn jeugd door in Gent en leerde daar het vak van graveur, kalligraaf en stempelsnijder. In 1584 vluchtte hij naar Londen om aan de Spaanse Inquisitie te ontsnappen. Hij huwde in 1587 Coletta van de Keere, een zus van Paetrus Kaerius (1571-1648). Hij werkte in Londen aan de Engels uitgave van Waghenaer’s Spiegel der Zeevaerdt. In 1590 maakte hij de wereldkaart Nova Universi Orbis Descriptio, een van de eerste kaarten waarop de ontdekkingen van Francis Drake werden verwerkt. Van deze kaart is alleen een Parijse uitgave (1602) bekend door Jean le Clerc

In 1693 vestigden Hondius en Kaerius zich in Amsterdam. Daar richtte Hondius zijn uitgeverij op in het pand aan de Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Rond 1604 kocht hij, mede op aanraden van Petrus Bertius, de platen op uit de nalatenschap van Mercator. Aangevuld met 36 nieuwe kaarten kwam hij in 1606 een heruitgave van de nu te noemen Mercator-Hondius Atlas op de markt. De Atlas minor was een verkleinde uitgave. Later zetten zijn zoon Henricus en zijn schoonzoon Johannes Janssonius de uitgeverij voort.

In 1617 publiceerde Petrus Kaeriuss de ‘Germania Inferior‘. de eerste originele atlas van de lage landen die in folioformaat is uitgegeven. De tekst voor de atlas, zowel in het Nederlands als in het Frans, is geschreven door Petrus Montanus. Na 1623 kocht Claes Jansz. Visscher de platen en verving zijn naam door die van Kaerius. In 1634 nam Visscher veel van deze kaarten op in zijn Germana Inferior. De roem van Kaerius is niet alleen gebaseerd op zijn atlas van Nederland. Hij is nog beter bekend als graveur van vele losbladige kaarten en als medewerker van boekuitgevers. Zijn kaarten zijn o.a. gevonden in de Caert thresoor (Barent Langenes, 1598), Licht der Zeevaert (Blaeu, 1608), Atlas Minor (Hondius, 1628) en Caertboeck vande Midellandsche Zee (Barents, 1595).

Jodocus Hondius (1563-1612) was a Flemish Carhographer, born in Wakken. He spent his childhood in Ghent and was educated as an engraver, calligrapher and stamp cutter. In 1584 he fled to London to escape the Spanish Inquisition. In 1587 he married Coletta van den Keere, a sister of Petrus Kaerius (1571-1648). He worked in London on the English edition of Waghenaer’s Spiegel der Zeevaerdt. In 1590 he made the Nova Universi Orbis Descriptio world map, one of the first maps to incorporate Francis Drake’s discoveries. Only a Parisian edition (1602) by Jean le Clerc is known of this map

Hondius and Kaerius settled in Amsterdam in 1693. There Hondius founded his publishing house in the building on Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Around 1604, partly on the advice of Petrus Bertius, he bought the plates from Mercator’s estate. In 1606, supplemented with 36 new maps, a re-edition of the Mercator-Hondius Atlas came onto the market. The Atlas minor was a scaled-down edition. Later his son Henricus and his son-in-law Johannes Janssonius continued the publishing house.

In 1617, Petrus Kaeriuss published the ‘Germania Inferior’. the first original atlas of the Netherlands to be published in folio format. The text for the atlas, in both Dutch and French, was written by Petrus Montanus. After 1623 Claes bought Jansz. Visscher the plates and replaced his name with that of Kaerius. In 1634 Visscher included many of these maps in his Germana Inferior. Kaerius’ fame is not only based on his atlas of the Netherlands. He is even better known as an engraver of many loose-leaf maps and as an employee of book publishers. His maps have been found in, among others, the Caert thresoor (Barent Langenes, 1598), Licht der Zeevaert (Blaeu, 1608), Atlas Minor (Hondius, 1628) and Caertboeck vande Midellandsche Zee (Barents, 1595).

You may also like…