XVII Provinciën – Novus XVII Inferioris Germaniae (..).; W. & J. Blaeu – 1635

Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) / Joan Blaeu (1596 – 1673).

Iconische oudtijds gekleurde ‘scheepjeskaart’ van de Zeventien provinciën in de 3e staat. Uitgegeven in Toonneel Des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas door Willem en Joan Blaeu.

1.225,00

1 in stock

Description

Fraaie gedetailleerde – op het westen georiënteerde – kaart van de Lage Landen. Met prachtige cartouches, wapen, kompasroos, schaal en vele schepen op de Noordzee. Willem Blaeu publiceerde deze kaart in 1608 als wandkaart met figuurranden. Toen hij in 1630 een algemene kaart van Nederland nodig had voor zijn eerste atlas, de Appendix, werd de versiering in de randen opgeofferd. De randen van de koperplaten werden afgesneden. Een van de meest decoratieve kaarten van het huidige Nederland, België en Luxemburg. Nog steeds met de handtekening van ‘Willem Janszoon op’t Water in de Vergulde Zonnewyzer.’ Deze kaart werd gepubliceerd in een Nederlandse editie van zijn ‘Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas novus’.

Handsome detailed map of the Low Countries, orientated to the west. With beautiful cartouches, coat of arms, compass rose, scale and many ships on the North Sea. Willem Blaeu published this map in 1608 as a wall map with figured borders. When later, in 1630 he needed a general map of the Netherlands for his first atlas, the Appendix, the decoration in the borders was sacrificed: the borders of the copper plates were cut off. One of the most decorative maps of present Netherlands, Belgium and Luxembourg. Still with the signature of ‘Willem Janszoon op’t Water in de Vergulde Zonnewyzer.’ This maps was  published in a Dutsch edition of his ‘Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas novus’.

Details

 • Type: carthografische prent
 • Volledige titel: Novus XVII Inferioris Germaniae Provinciarum Typus de integro multis in coic emendatus á Guilil. Blaeu.
 • Publicatie: 1635, 3e staat (1e staat 1608)
 • Techniek: kopergravure met oudtijdse kleuring
 • Carthograaf: Willem Jansz. Blaeu
 • Graveur: Josua van den Ende
 • Gepubliceerd in: Toonneel Des Aerdrycx, oft Nieuwe Atlas (..). door Willem Janz. & Joan Blaeu te Amsterdam
 •   42.0 x 53.0 cm. (16.5 x 20.9 inches)
 • 65.5 x 77.0 cm (25.8 x 30.3 inches)
 • Verso: Nederlandse tekst
 • 9290 N
 • Bron: Van der Heijden 64.3 / Koeman I Bl 9 [18]

Conditie: B

Goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven met originele marges. Scherpe afdruk op fris papier met fraaie inkleuring. Paar kleine scheurtjes in de marges. split onder loopt door tot in beeld. Allen aan verso verstevigd, zonder beeldverlies.

Achtergronden

Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) 

Willem Jansz. Blaeu werd geboren als de zoon van een welvarende doopsgezinde koopman. Willem had interesse voor de wetenschap en tussen 1594 en 1596 trok hij naar de Deense astronoom Tycho Brahe, van wie hij instrumenten en globes leerde maken. Hij legde zich toe op het maken van globes en zeekaarten en redigeerde het werk van intellectuelen als Descartes en Hugo Grotius. In 1599 kocht Blaeu een stuk grond op de Lastage (Nieuwmarktbuurt). In 1605 verhuisde hij naar de Damrak in het pand ‘de Vergulde Sonnewijser’. De naam Blaeu (in het Latijn: Caesius) is hij pas na 1620 min of meer officieel gaan voeren. In 1637 werd het bedrijf verplaatst naar de Bloemgracht. Op 21 oktober 1638 werd hij begraven in de Nieuwe Kerk.

Van 1608 tot 1637 publiceerde Willem Janszn Blaeu 25 edities van zijn zee-atlas ‘Het Licht der Zee-vaert’ in het Nederlands, Frans en Engels. Door voortdurend contact bleef hij op de hoogte met de nieuwste bevindingen van de schippers, kapiteins en zeelieden. In 1633 werd hij aangesteld als kaartenmaker van de VOC en als examinator van de VOC-stuurlieden.

In 1630 publiceerde zijn eerste atlas in twee delen onder de naam ‘Atlantis Appendix’. Vanaf 1635 tot 1658 publiceerde hij zijn atlas onder de naam ‘Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas novus’, Deze atlas groeide uit tot een atlas in zes delen met uitgaven in het Duits, Nederlands, Latijn en Frans.

Willem Jansz. Blaeu was the son of a prosperous Mennonite merchant. Willem was interested in science and between 1594 and 1596 he visited the Danish astronomer Tycho Brahe, from whom he learned to make instruments and globes. He made globes and nautical charts and edited the work of intellectuals such as Descartes and Hugo Grotius. In 1599 Blaeu bought a piece of land on the Lastage (Nieuwmarktbuurt). In 1605 he moved to the Damrak in ‘de Vergulde Sonnewijser’. He only started using the name Blaeu (in Latin: Caesius) more or less officially after 1620. In 1637 the company was moved to the Bloemgracht. On October 21, 1638 he was buried in the Nieuwe Kerk.

From 1608 to 1637 Willem Janszn Blaeu published 25 editions of his sea atlas ‘Het Licht der Zee-vaert’ in Dutch, French and English. Blaeu’s contacts with skippers, captains and seamen, helped him to adapt his charts accurately. In 1633 he was appointed as mapmaker and examiner of the VOC.

In 1630 his first atlas published in two volumes under the name ‘Atlantis Appendix’. From 1635 to 1658 he published his atlas under the name ‘Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas novus’. This atlas grew into an atlas in six volumes with editions in German, Dutch, Latin and French.

Dr. Joan Blaeu (1596 – 1673)

Joan Blaeu is Nederlands beroemdste uitgever. Joan Blaeu was tevens bestuurder van Amsterdam . In 1631 verscheen de naam Joan voor het eerst in een editie van de Atlantis Appendix. In 1638 nam Joan de zaak van zijn vader over. In 1649 publiceerde hij het beroemde stedenboek ‘Novum ac Magnum Theatrum Urbium (..)’ en de Nederlandstalige versie, Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden (..). In 1662 verscheen de beroemde Atlas Maior met 600 kaarten, één van de duurste uitgaven in de 17e eeuw en nog steeds één van de belangrijkste werken ooit gepubliceerd. In 1672 verwoeste een brand het atelier en de drukkerij van Blaeu in de Gravenstraat. Joan Blaeu stierf in Amsterdam in 1673.

Joan Blaeu (1596 – 1673) is Dutch most famous publisher. He was born in Alkmaar, the son of cartographer Willem Blaeu. In 1620 he became a doctor of law but he joined the work of his father. In 1635 they published the Atlas Novus (full title: Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus) in two volumes. Joan and his brother Cornelius took over the studio after their father died in 1638. Joan became the official cartographer of the Dutch East India Company. Around 1649 Joan Blaeu published a collection of Dutch city maps named Tooneel der Steeden (Views of Cities). In 1651 he was voted into the Amsterdam council. In 1654 Joan published the first atlas of Scotland, devised by Timothy Pont. In 1662 he reissued the atlas with 11 volumes, and one for oceans. It was also known as Atlas Maior. A cosmology was planned as their next project, but a fire destroyed the studio completely in 1672. Joan Blaeu died in Amsterdam the following year.