Waddenzee, IJsselmeer – Pas Caart van de Zuyder-Zee (..).; H. Doncker -1665

Hendrick Doncker (1625-1699).

Zeldzame oudtijds gekleurde folio zeekaart van de Zuiderzee en een stuk van de Waddenzee door Hendrick Doncker.

Rare contemporary colored nautical chart of the Zuiderzee and a part of the Waddenzee by Hendrick Doncker.

1.200,00

1 in stock

Description

Op het oosten geörienteerde kaart. Middenboven cartouche met schaalstokken. Middenonder decoratieve titelcartouche met uitgeversimpressum. Met twee kompasrozen en een schip op de Noordzee.

Details

 • Type: carthografische prent
 • Volledige titel: Pas Caart van de Zuyder-Zee, Texel, ende Vlie-stroom, alsmede ‘t Amelander gat. t’Amsterdam, by Hendrick Doncker, inde Nieuw brugh steegh in ‘t Stuurmans gereedschap
 • Techniek: kopergravure met oudtijdse inkleuring op gelegd papier
 • Carthograaf: Hendrick Doncker
 • Datum in kaart gebracht: 1664 (1e staat)
 • Graveur: –
 • Gepubliceerd in: Nieuw’ en Groote Loots-Mans Zee-Spiegel, Inhoudende De Zee-kusten van de Noordsche, Oostersche, en Westersche Schipvaert; vertoonende in vele nootsakelijke Zee-Caerten, alle de Havens, Rivieren, Baeyen, Reeden, Diepten, en Drooghten: seer curieus op sijn behoorlicke Polus-hoogte geleght, en versien met Opdoeninge der principaelste Landen, en op wat Cours en Verheyt sy van malkander gelegen zijn. Als mede De gelegentheyt van de Noorderlijckste gelegen Landen, die gelegen zijn tusschen de Straet Davids, en Nova Zembla: met veel Zee-Caerten en Opdoeningen versien. By een gebracht uyt ondersoeckinge van veel ervaren Stuerluyden, Lootsen, en Liefhebberen der Navigatien. Met noch een Instructie ofte Onderwijs in de Konst der Zeevaert, als mede nieuwe Tafelen van des Sons en Sterren. Declinatie: Met een Almanach tot den Jare 1666. t’Amsterdam, By Hendrick Doncker, Boeckverkooper en Graedboogh maker, in de Nieuwebrugs-steeg, in ‘t Stuermans Gereetschap. 1661 door Hendrick Doncker te Amsterdam
 • 1665 (alhoewel 1661 wordt vermeld op de titelpagina)
 • 43.0 x 51,5 cm (16.9 x 20.3 inches)
 •   71.0 x 78.0 cm (28.0 x 30.7 inches)
 • Verso: blank
 • 1780 Z
 • Bron: KOE IV Do 32 [29] / Nationaal Archief

Conditie: A

Zeer goed, voor een gravure van deze leeftijd. Middenvouw als uitgegeven. Scherpe afdruk met heldere inkleuring. Wat gekleurd papier met wat schilfers hout en een paar prikgaatjes.

Achtergronden

Hendrick Doncker was een boekverkoper en uitgever in Amsterdam in de 17e eeuw. Zijn zeeatlassen zijn gebaseerd op zijn eigen werk, terwijl veel  uitgevers in die tijd kaarten kopieerden van andere uitgevers. De Doncker-kaarten staan bekend om hun nauwkeurigheid, hij past zijn kaarten aan met de nieuwste ontdekkingen. Donckers werkt nauw samen met Pieter Goos en Jacob Theunisz (Lootsman). Zijn voorraad koperplaten werd na zijn dood verkocht aan Johannes van Keulen.

Hendrick Doncker was a bookseller and publisher in Amsterdam during the 17th Century. His sea atlases are based on his own work, while many maps of this time have been copied from other publishers. The Doncker maps have been known for their accuracy, even Doncker has supplemented his charts with the latest discoveries. Donckers closely cooperates with Pieter Goos  and Jacob Theunisz (Lootsman). His stock of copper plates was eventually sold to Johannes van Keulen after his death.