Waddenzee, IJsselmeer – Pas Caart van de Zuyder-Zee (..).; H. Doncker -1665

Hendrik Doncker (1625-1699).

Oudtijds gekleurde folio zeekaart van de Zuiderzee en een stuk van de Waddenzee. door Hendrick Donckers.

1.200,00

Out of stock

Description

Op het oosten geörienteerde kaart. Middenboven cartouche met schaalstokken. Middenonder decoratieve titelcartouche met uitgeversimpressum. Met twee kompasrozen en een schip op de Noordzee.

Details

 • Type: carthografische prent
 • Volledige titel: Pas Caart van de Zuyder-Zee, Texel, ende Vlie-stroom, alsmede ‘t Amelander gat. t’Amsterdam, by Hendrick Doncker, inde Nieuw brugh steegh in ‘t Stuurmans gereedschap
 • Techniek: kopergravure met oudtijdse inkleuring
 • Carthograaf: Hendrick Doncker
 • Datum in kaart gebracht: 1664
 • Auteur:
 • Graveur: –
 • Gepubliceerd in: Nieuw’ en Groote Loots-Mans Zee-Spiegel, Inhoudende De Zee-kusten van de Noordsche, Oostersche, en Westersche Schipvaert; vertoonende in vele nootsakelijke Zee-Caerten, alle de Havens, Rivieren, Baeyen, Reeden, Diepten, en Drooghten: seer curieus op sijn behoorlicke Polus-hoogte geleght, en versien met Opdoeninge der principaelste Landen, en op wat Cours en Verheyt sy van malkander gelegen zijn. Als mede De gelegentheyt van de Noorderlijckste gelegen Landen, die gelegen zijn tusschen de Straet Davids, en Nova Zembla: met veel Zee-Caerten en Opdoeningen versien. By een gebracht uyt ondersoeckinge van veel ervaren Stuerluyden, Lootsen, en Liefhebberen der Navigatien. Met noch een Instructie ofte Onderwijs in de Konst der Zeevaert, als mede nieuwe Tafelen van des Sons en Sterren. Declinatie: Met een Almanach tot den Jare 1666. t’Amsterdam, By Hendrick Doncker, Boeckverkooper en Graedboogh maker, in de Nieuwebrugs-steeg, in ‘t Stuermans Gereetschap. 1661 door Hendrick Doncker te Amsterdam
 • 1665
 • 43.0 x 51,5 cm (16.9 x 20.3 inches)
 •   71.0 x 78.0 cm (28.0 x 30.7 inches)
 • Verso: blank
 • 1780 Z
 • Bron: www.nationaalarchief.nl/en/research/archive/4.VEL/invnr/L/file/NL-HaNA_4.VEL_L_015

Conditie

Zeer goed, voor een gravure van deze leeftijd. Middenvouw als uitgegeven. Scherpe afdruk op fris papier met heldere inkleuring. Paar prikgaatjes.

Achtergronden

Hendrik Doncker (1625-1699) was een toonaangevende Nederlandse carthograaf uit de 17e eeuw. Doncker’s eigen kaarten waren geliefd en accuraat. Zijn kaarten werden regelmatig bijgewerkt. De aanpassingen hadden meestal betrekking op veranderingen die voor de scheepvaart van belang waren. Nadat de erfgenamen van Doncker nog een aantal uitgaven hadden verzorgd, nam het uitgevershuis Van Keulen zijn koperplaten over.

Hendrick Doncker was a bookseller and publisher in Amsterdam during the 17th Century. His sea atlases are based on his own work, while many maps of this time have been copied from other publishers. The Doncker maps have been known for their accuracy, even Doncker has supplemented his charts with the latest discoveries. His stock of copper plates was eventually sold to Johannes van Keulen after his death.