Utrecht – Ultraiectum; J. Janssonius & A. Goos – 1634

Gerard Mercator (1512 – 1594) / Johannes Janssonius (1588-1644) / Abraham Goos (1590-1643).

Iconisch kaartje in de typische Mercator stijl van het bisdom Utrecht. Abraham Goos graveerde de kaart met de kenmerkende ovalen rand. Uit een Atlas Minor van Janssonius.

195,00

Description

Details

 • Type: carthografische prent
 • Titel: Ultraiectum
 • Publicatie: 1634, 2e staat (1e staat uit 1616 door Abraham Goos in Nieuw Nederlandtsch Caertboeck)
 • Techniek: kopergravure met latere inkleuring
 • Carthograaf: Gerard Mercator
 • Graveur: Abraham Goos
 • Publicatie(s): 1e staat 1616 door Abraham Goos in Nieuw Nederlandtsch Caertboeck
 • Atlas minor Gerardi Mercatoris à I. Hondio plurimis æneis tabulis auctus et illustratus: denuo recognitus, additisque novis delineationibus emendatus (..) Johannes Janssonius Amsterdam
 •   12.5 x 18.0 cm (4.9 x 7.1 inches)
 • 14.5 x 20.0 cm (5.7 x 7.9 inches)
 • Verso: Latijnse tekst, pg. 344
 • 4080 P
 • Source: Koeman II Me 201

Condition: A

Zeer goed, gegeven de leeftijd. Blad wat gebruind met een paar vlekjes. Marges wat gerafeld.

Good, given age. General age-related toning and/or occasional minor defects from handling. Margins bit frayed.

Backgrounds

Gerardus Mercator

Gerardus Mercator (1512 – 1594) was een Vlaamse cartograaf, instrumentmaker en graveur. Hij paste als eerste een hoekgetrouwe kaartprojectie toe, later naar hem Mercatorprojectie genoemd. Hij introduceerde het woord atlas. Gaspard van der Heyden liet Mercator de koperplaten voor de nieuwe aard- en hemelglobe van Gemma Frisius graveren. Deze beide werken, die omstreeks 1537 verschenen, zijn de oudst bekende van Mercator. In 1552 verhuisde hij naar Duisburg. In 1569 maakt Mercator zijn meesterwerk: Nova et aucta orbis terræ descriptio (..). Een grote wandkaart van de wereld in 21 bladen met een totaalformaat van 134 x 212 cm. In 1578 bracht hij zijn Ptolemaeus-uitgave uit. Mercator beschouwde deze uitgave van 28 Ptolemaische als een weergave van de wereld naar de ideeën van de klassieke schrijvers. In 1585 brengt hij zijn Tabulae Geographicae uit in Duisburg, de eerste atlas in drie delen met de mercatorkaarten.

Gerardus Mercator (1512 – 1594) was a Flemish cartographer, instrument maker and engraver. He was the first to apply an accurate map projection, later called Mercator projection after him. He introduced the word atlas. Gaspard van der Heyden assigned Mercator to engrave the copper plates for Gemma Frisius’s new earth and celestial globe. These two works, which appeared around 1537, are Mercator’s oldest known. In 1552 he moved to Duisburg. In 1569 Mercator creates his masterpiece: Nova et aucta orbis terræ descriptio (..). A large wall map of the world in 21 sheets with a total size of 134 x 212 cm. In 1578 he published his Ptolemy edition. Mercator saw this publication of 28 Ptolemaic maps as a representation of the world according to the ideas of the classical writers. In 1585 he published his Tabulae Geographicae in Duisburg, the first atlas in three volumes with the mercator maps.

Jodocus Hondius / Abraham Goos / Johannes Janssonius

Jodocus Hondius (1563-1612) was een Vlaamse Carhograaf die zich in 1693 in Amsterdam vestigde. Daar richtte hij zijn uitgeverij op in het pand aan de Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Rond 1604 kocht hij, mede op aanraden van Petrus Bertius, de platen op uit de nalatenschap van Mercator. Aangevuld met 36 nieuwe kaarten kwam hij in 1606 een heruitgave van de nu te noemen Mercator-Hondius Atlas op de markt. De Atlas Minor was een verkleinde uitgave die voor het eerst verscheen in 1607. De ‘kleine’ atlas was een succes in Europa en verscheen in het Latijn en diverse andere talen. Van 1628 tot 1651 publiceerde Janssonius een aangepaste versie van de Atlas Minor in samenwerking met Abraham Goos en Petrus Kearius. De kaarten met kenmerkende ovalen rand komen oorsprokelijk uit het Nieuw Nederlandtsch Caertboeck (1616) van Abraham Goos. Na de dood van Jodocus zetten zijn zoon Henricus en zijn schoonzoon Johannes Janssonius de uitgeverij voort.

Jodocus Hondius (1563-1612) was a Flemish Carhographer who settled in Amsterdam in 1693. He founded his publishing house in the Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Around 1604, partly on the advice of Petrus Bertius, he bought the plates from Mercator’s estate. Supplemented with 36 new maps, a reissue of the Mercator-Hondius Atlas was released in 1606. The Atlas Minor, appearing first in 1607, was a scaled-down edition. The ‘smaller’ atlas was a Europe-wide success, with editions published both in Latin and in several vernaculars. From 1628 to 1651 Janssonius published an adapted version of the Atlas Minor in collaboration with Abraham Goos and Petrus Kearius. The maps with characteristic oval border originate from the Nieuw Nederlandtsch Caertboeck (1616) by Abraham Goos. After Jodocus’ death his son Henricus and his son-in-law Johannes Janssonius continued the publishing house.