The Netherlands – VII Provinciën – Belgium Foederatum (..).; M. Seutter – 1728

George Mattheus Seutter (1678-1757).

Oudtijds gekleurde foliokaart van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Met losse inhoudspagina.

525,00

1 in stock

Description

Linksboven decoratieve cartouche met de Nederlandse Maagd in het midden boven de wapens van de VII Provinciën met een aantal allegorische figuren en spreuken. De carthouche is een loflied op de Republiek. Onder de figuren bevinden zich Pallas Athene, Hermes, Mars, Neptunus en een Oosterse figuur. De spreuken kunnen tot de volgende zinsneden worden herleid: ‘Has fecit concordia vires’ , ‘Possit et opes’, ‘cunctas Terrae’, ‘et ingenii’: ‘De eendracht geeft al deze krachten, mogelijk ook alle schatten der aarde en vernuft’. ‘Plures naves quam Domus ostendit’, ‘Gentis emolumento’, ‘et Munimento’: ‘Er zijn meer schepen dan huizen. Die komen de bevolking ten goede en maken haar weerbaar’. Met schaalstokkken en inzetkaartjes van Oost Indië en het staatse gebied rond Maastricht. De kaart is ontleend aan Homann en Visscher.

Op een losse pagina staan de afgebeelde plaatsnamen op alfabetische volgorde.

Details

 • Type: carthografische prent
 • Title: Belgium Foederatum (..).
 • Publication: 1728, 2e staat (1e staat 1725)
 • Technique: kopergravure met oudtijdse kleuring
 • Carthographer: Nicolaas Visscher I / Johann Baptist Homann
 • Engraver: Matthias Seutter (niet cartouche)
 • Publiced in: Atlas Novus Indicibus Instructus, Oder Neuer mit Wort-Registern versehener Atlas (…) by Matthias Seutter and Johann Peter von Gehlen in Wien
 • 45.5 x 55.0 cm. (17.9 x 21.7 inches)
 • 48.5 x 57.0 cm (19.1 x 21.7 inches)
 • Verso: blank
 • 3160 N
 • Source: Van der Heijden Blonk: 71.2 (2nd state of 4) / Atlas Novus Indicibus Instructus uni Heidelberg

Condition: A

Zeer goed, gegeven de leeftijd. Scherpe afdruk op fris papier met een heldere oudtijdse inkleuring. Middenvouw als uitgegeven met ruime – iets gebruinde – marges.

Backgrounds

Matthäus Seutter (1678-1757)

Mattthias Seutter  was halverwege de achttiende eeuw een vooraanstaande Duitse kaartenmaker. Hij volgde een opleiding tot graveur onder Johann Baptist Homann in Neurenberg voordat hij zich in 1708 als zelfstandig uitgever vestigde in zijn geboorteplaats Augsburg. In 1727 kreeg hij de titel Imperial Geographer. Zijn bekendste werk is Atlas Novus Sive Tabulae Geographicae, gepubliceerd in twee delen ca. 1720. De firma Seutter ging door onder Seutters zoon Albrecht Carl tot 1762. Na de dood van Albrecht werd de firma verdeeld tussen de gevestigde firma Probst en de opkomende firma Tobias Conrad Lotter. Lotter, de schoonzoon van Matthäus Seutter, was een meestergraveur en werkte namens de firma Seutter. Lotter zou uiteindelijk een van de meest prominente cartografen van zijn tijd worden.

Matthäus Seutter (1678-1757) was a prominent German mapmaker in the mid-eighteenth century. He trained as an engraver under Johann Baptist Homann in Nuremburg before setting up shop in his native Augsburg. In 1727 he was granted the title Imperial Geographer. His most famous work is Atlas Novus Sive Tabulae Geographicae, published in two volumes ca. 1720. The Seutter firm continued under Seutter’s son Albrecht Carl until 1762. Following Albrecht’s death, the firm was divided between the established Probst firm and the emerging firm of Tobias Conrad Lotter. Lotter, Matthäus Seutter’s son in law, was a master engraver and worked on behalf of the Seutter firm. Lotter would eventually become one of the most prominent cartographers of his day.

De Republiek der Verenigde Nederlanden

De Republiek der Verenigde Nederlanden was tussen 1588 en 1795 een statenbond met trekken van een defensieverbond en een douane-unie. Ze besloeg grotendeels het grondgebied van het huidige Nederland. Zij verwierf in de 17e eeuw grote politieke en economische macht en speelde, mede door de VOC, geruime tijd een hoofdrol op het wereldtoneel. Het einde kwam met de inval van Frankrijk in 1793-1795. De Republiek bestond uit acht soevereine staten: Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland, en Drenthe. Elke staat bestuurde het eigen gebied. Vertegenwoordigers van zeven staten, behalve Drenthe, stuurden hun vertegenwoordigers naar de Staten-Generaal in Den Haag. Gebiedsdelen die zich buiten de acht provinciën bevonden maar wel tot het grondgebied van de confederatie behoorden, de zogenaamde generaliteitslanden, bevonden zich grotendeels in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, de huidige Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg.

The United Provinces of the Netherlands, or United Provinces (officially the Republic of the Seven United Netherlands), commonly referred to in historiography as the Dutch Republic, was a federal republic which existed from 1588 (during the Dutch Revolt) to 1795 (the Batavian Revolution). It was a predecessor state of the Netherlands and the first fully independent Dutch nation state.