Overijssel, Drenthe – La Seigneurie de Over-IJssel (..) ; P. Mortier / J. Jaillot – 1692

Pieter Mortier (1661-1711) / Alexis Hubert Jaillot (1632-1712) / Nicolas Sanson (1600-1667)

Zeldzame oudtijds gekleurde folio kaart van Overijssel, waarbij ook Drenthe volledig is afgebeeld. Uitgegeven door Pieter Mortier in Amsterdam.

Rare old-colored folio map of Overijssel, in which Drenthe is also fully depicted. Published by Pieter Mortier in Amsterdam..

525,00

1 in stock

Description

De eerste versie van de kaart verscheen in 1673 op het moment dat de troepen van Lodewijk XIV zich nog op het grondgebied van de Republiek bevonden. De kaart valt vooral op door de verdeling in Salland, Twenthe en Drenthe als kwartieren van Overijssel. Het is een van de eerste kaarten waarbij de gradenverdeling in lijnen op de kaart werd doorgetrokken.

The first version of the map appeared in 1673 when Louis XIV’s troops were still on the territory of the Republic. The map is particularly striking because of the division into Salland, Twenthe and Drenthe as quarters of Overijssel. It is one of the first maps with the division of degrees on the map.

Details

 • Type: carthografische prent
 • Volledige titel: La Seigneurie d’Over-Yssel subdivisee en Trois Parties, Sallant, Twente, et Drente. (..).
 • Techniek: kopergravure met oudtijdse kleuring
 • Carthograaf: Nicolas Sanson
 • Graveur: –
 • Datum: 1692
 • Atlas Nouveau, contenant toutes les parties du Monde (..) door Pieter Mortier onder supervisie van Alexis-Hubert Jaillot in Amsterdam
 •   55.5 x 42.7 cm. (21.9 x 16.8 inches)
 • 62.0 x 50.2 cm (24.4 x 19.7 inches)
 • Verso: blank
 • 3000 P
 • Bron: lib.uva.nl

 

Condition

Zeer goed, gezien de leeftijd. Mooie frisse afdruk met heldere kleuring. Split in marges verstevigd aan vero. Taperesten op verso.

Very good, given age. Nice clean print with bright coloring. General age-related toning and/or occasional minor defects from handling. Split in margins reinforced at vero. Pieces of tape on verso.

Backgrounds

Alexis Hubert Jaillot was een Franse beeldhouwer, graveur, uitgever en cartograaf. Vanaf 1664 studeerde hij aan de St. Lucas Academy. Hij gaf de serie van 4 continentale wandkaarten van Willem Bleau met Franse randtekst opnieuw uit. In 1665 werd hij benoemd tot ‘beeldhouwer van de koning’ en in 1678 beeldhouwer en geograaf van koning Lodewijk XIV. Na de brand van de uitgeverij van Blaeu in 1672 werkte hij samen met Nicolas Sanson aan een nieuwe kwaliteitsatlas, de ‘Atlas Nouveau’ (1674). Later volgden ‘Neptune François’ (1692) en ‘Atlas Français’ (1695). De ‘Atlas Nouveau’ werd meermalen opnieuw uitgegeven, inclusief Nederlandse edities van Mortier en Covens & Mortier.

Pieter Mortier (1661-1711) was een 18e-eeuwse kaartenmaker en graveur, geboren in Leiden als zoon van een politiek vluchteling uit Frankrijk. Hij reisde in 1681-1685 naar Parijs en keerde daarna terug naar Amsterdam, waar hij van 1685 tot 1711 werkzaam was als boekverkoper. In 1690 verkreeg hij het voorrecht om kaarten en atlassen van Franse uitgevers in Amsterdam uit te geven voor de Nederlandse markt. Zijn zoon Cornelis Mortier (1699-1783) richtte samen met Johannes Covens I (1697-1774) het beroemde uitgevershuis Covens & Mortier (1721-1866) op. Covens & Mortier was één van de belangrijkste Nederlandse cartografische uitgeverijen uit de 18de eeuw.

Nicholas Sanson d’Abbeville (1600 – 1667) and his descendents were important French cartographer’s active through the 17th century. Sanson started his career as a historian where, it is said, he turned to cartography as a way to illustrate his historical studies. In the course of his research some of his fine maps came to the attention of King Louis XIII who, admiring the quality of his work, appointed Sanson ‘Geographe Ordinaire du Roi’. Sanson’s duties in this coved position included advising the King on matters of Geography and compiling the royal cartographic archive. Sanson’s corpus of some three hundred maps initiated the golden age of French Cartography.

Alexis Hubert Jaillot (1632-1712) was a French sculptor, engraver, publisher and cartographer. Native of Franch-Comtac, followed his elder brother, Pierre Simon to Paris in 1657. From 1664 he was student at the St. Lucas Academy. In 1665 he was created Sculpteur du Roi & in 1678, Sculpteur & Geographe ordinaire du Roi, official geographer to King Louis XIV. He worked closely with the heirs of Nicolas Sanson, Guillaume & Adrien Sanson, in the late 1660’s and early 1670’s. His most famous works include the Atlas Nouveau, first published in 1674 (reissued in numerous editions, including Dutch editions by Mortier and Covens and Mortier), Neptune Francois (1692) and Atlas Francais (1695). He also reissued the series of 4 Willem Blaeu Continental Wall maps in about 1669 with French border texts. The family remained closely involved in cartography, Alexis Hubert being succeeded by his son, Bernard Jean Hyacinthe Jaillot (1673-1739) and grandson, Bernard Antoine Jaillot (d.1749) and the latter’s brother-in-law, Jean Baptiste-Michel Renou de Chauvignac-Jaillot (1710-1780). At the latter’s death, the stock of Jaillot was liquidated in auction in 1781, most being melted down. However a few plates were purchased by the French cartographer Jean-Claude Dezauche, which appeared in his Catalogue of November 1781 and Desnos, who in 1789 reissued the 6-sheet map of Asia by Sanson-Jaillot.

Pieter Mortier (1661-1711) was an 18th-century mapmaker and engraver, who was born in Leiden, the son of a political refugee from France. He travelled to Paris in 1681-1685, then returned to Amsterdam where he operated as a bookseller from 1685 until 1711. He won the privilege in 1690 of publishing maps and atlases by French publishers in Amsterdam for the Dutch market. His son Cornelis Mortier (1699-1783) founded the famous publishing house Covens & Mortier (1721-1866) together with Johannes Covens I (1697-1774). Covens & Mortier became one of the most important Dutch carthograpic publicing houses in the 18th century.