Holland en Utrecht – Hollandt comitatus Vtricht episcop.; G. Mercator & R. Mercator – 1585-1595

Gerard Mercator (1512 – 1594).

Zeldzame antieke kaart van het graafschap Holland en het bisdom Utrecht. Oudtijds gekleurde kopergravure uit de originele Mercator-Atlas, in Duisburg uitgegeven tussen 1585 en 1595.

Rare antique map of the County of Holland and diocese of Utrecht. Contemporary colored copper engraving from the original Mercator Atlas, published in Duisburg between 1585 and 1595. 

1.145,00

1 in stock

Description

Iconische kaart in de typische 16e eeuwse stijl van Mercator. Met een rijk gedecoreerde titelcartouche en decoratieve carthouche voor de schaalbalk. Onder in beeld het privilege. In de Zuyderzee zwemt een zeemonster en op de Mare Germanicum vaart een schip. De kaart is gebaseerd op de gewestkaart van Van Deventer uit 1542. Het is de eerste kaart van Holland waarop de vaargeulen en ondiepten in de Waddenzee en Zuiderzee zijn weergegeven.

Details

 • Type: carthografische prent
 • Titel: Hollandt comitatus Vtricht episcop
 • Publicatie: 1585-1595: eerste uitgave
 • Techniek: kopergravure met oudtijdse kleuring
 • Carthograaf: Gerard Mercator
 • Graveur: Gerard Mercator
 • Gerardi Mercatoris – Atlas sive Cosmographicae Meditationes (..)
 •   34.7 x 47.6 cm (13,7 x 18.7 inches)
 • 40.2 x 53.1 cm (15.8 x 20.9 inches)
 • Verso: Latijnse tekst
 • M790 P
 • Bron: Van der Krogt I: 3400:1A 1: 1.001, Koeman II Me 9 [20], Blonk-van der Wijst 18.1b

 

Condition: B

Goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven met ruime marges. Scherpe afdruk met fraaie oudtijdse kleuring. Split in middenvouw onder loopt iets door in het beeld, aan het verso verstevigd.

Good, given age. Center fold as published with wide margins. Sharp print on slightly toned papier, beautiful old coloring. Split in center fold at the bottom continues slightly into the image, reinforced on the verso.

Backgrounds

Gerardus Mercator

Gerardus Mercator (1512 – 1594) was een Vlaamse cartograaf, instrumentmaker en graveur. Hij paste als eerste een hoekgetrouwe kaartprojectie toe, later naar hem Mercatorprojectie genoemd. Hij introduceerde het woord atlas. Gaspard van der Heyden liet Mercator de koperplaten voor de nieuwe aard- en hemelglobe van Gemma Frisius graveren. Deze beide werken, die omstreeks 1537 verschenen, zijn de oudst bekende van Mercator. In 1552 verhuisde hij naar Duisburg. In 1569 maakt Mercator zijn meesterwerk: Nova et aucta orbis terræ descriptio (..). Een grote wandkaart van de wereld in 21 bladen met een totaalformaat van 134 x 212 cm. In 1578 bracht hij zijn Ptolemaeus-uitgave uit. Mercator beschouwde deze uitgave van 28 Ptolemaische als een weergave van de wereld naar de ideeën van de klassieke schrijvers. In 1585 brengt hij zijn Tabulae Geographicae uit in Duisburg, de eerste atlas in drie delen met de mercatorkaarten.

Gerardus Mercator (1512 – 1594) was a Flemish cartographer, instrument maker and engraver. He was the first to apply an accurate map projection, later called Mercator projection after him. He introduced the word atlas. Gaspard van der Heyden assigned Mercator to engrave the copper plates for Gemma Frisius’s new earth and celestial globe. These two works, which appeared around 1537, are Mercator’s oldest known. In 1552 he moved to Duisburg. In 1569 Mercator creates his masterpiece: Nova et aucta orbis terræ descriptio (..). A large wall map of the world in 21 sheets with a total size of 134 x 212 cm. In 1578 he published his Ptolemy edition. Mercator saw this publication of 28 Ptolemaic maps as a representation of the world according to the ideas of the classical writers. In 1585 he publishn 1606 ed his Tabulae Geographicae in Duisburg, the first atlas in three volumes with the mercator maps.

Jodocus Hondius / Henricus Hondius

Jodocus Hondius (1563-1612) was een Vlaamse Carhograaf die zich in 1693 in Amsterdam vestigde. Daar richtte hij zijn uitgeverij op in het pand aan de Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Rond 1604 kocht hij, mede op aanraden van Petrus Bertius, de platen op uit de nalatenschap van Mercator. Aangevuld met 36 nieuwe kaarten kwam hij in 1606 een heruitgave van de nu te noemen Mercator-Hondius Atlas op de markt. De Atlas minor was een verkleinde uitgave. Later zetten zijn zoon Henricus en zijn schoonzoon Johannes Janssonius de uitgeverij voort.

Jodocus Hondius (1563-1612) was a Flemish Carhographer who settled in Amsterdam in 1693. He founded his publishing house in the Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Around 1604, partly on the advice of Petrus Bertius, he bought the plates from Mercator’s estate. Supplemented with 36 new maps, a reissue of the Mercator-Hondius Atlas was released in 1606. The Atlas minor was a scaled-down edition. Later his son Henricus and his son-in-law Johannes Janssonius continued the publishing house.

You may also like…