Drenthe – Comitatus Drentiae (..); H. Hondius & C. Pijnacker – 1636

Henricus Hondius (1597 – 1651).

De eerste uitgegeven folio-kaart van het voormalige Landschap Drenthe. Deze prachtige antieke oudtijds gekleurde kaart is in 1636 uitgeven in een Duitse versie van de Mercator-Hondius Atlas.

The first published folio map of the former Landschap Drenthe. This beautiful contemporary colored antique map was published in 1636 in a German version of the Mercator-Hondius Atlas.

775,00

1 in stock

Description

Linksboven een decoratief titelcarthouche met dedicatie en het wapen van het Landschap Drenthe. De kaart is in 1634 gekarteerd door Cornelis Pijnacker, cartograaf, hoogleraar en diplomaat. Vanaf 1629 woonde Pijnacker in Drenthe. Deze kaart met werd vanaf 1636 door Henricus Hondius uitgegeven. Vanaf 1637-1638 gaven Johannes Janssonius en Willem Jansz. & Joan Blaeu deze kaart uit met een ander titelcarthouche, waarbij het wapen van Overijssel is toegevoegd. Drenthe viel bestuurlijk onder Overijssel, mogelijk dat het een rol heeft gespeeld in de snelle aanpassing van deze kaart.

Details

 • Type: Cartografische prent
 • Titel: Illustribus ac potentibus Comitatus Drentiae dd. Statoribus (…) Reflorescentis provinciae et Westerwoldiae dominii typum emendatum
 • Techniek: kopergravure met oudtijdse inkleuring
 • Publicatie: 1636 in de 1e staat, eerste uitgave
 • Carthograaf: Cornelis Pijnacker
 • Gerardi Mercatoris et I. Hondii. Atlas Novvs (..) Henricus HondiusAmsterdam
 •   39.0 x 49.0 cm (15.4 x 19,3 inches)
 • 48.5 x 57.3 cm (19.1 x 22.6 inches)
 • Verso: Duitse tekst
 • M0930P
 • Bron: Van der Krogt I 3850:1A.1 1.324

Condition: A

Zeer goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven met voldoende marges. Scherpe afdruk op fris papier met fraaie kleuring. Algemene verouderingskenmerken met een enkel vlekje.

Very good, given age. Centrefold as issued with adequate margins. Sharp print on crisp paper with beautiful coloring. General aging characteristics. 

Backgrounds

Jodocus Hondius / Henricus Hondius

Jodocus Hondius (1563-1612) was een Vlaamse Carhograaf die zich in 1693 in Amsterdam vestigde. Daar richtte hij zijn uitgeverij op in het pand aan de Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Rond 1604 kocht hij, mede op aanraden van Petrus Bertius, de platen op uit de nalatenschap van Mercator met Claas Janszn Visscher. Aangevuld met 36 nieuwe kaarten kwam hij in 1606 een heruitgave van de nu te noemen Mercator-Hondius Atlas op de markt. De Atlas minor was een verkleinde uitgave. Later zetten zijn zoon Henricus en zijn schoonzoon Johannes Janssonius de uitgeverij voort.

Henricus Hondius (1597- 1651), zoon van Jodocus Hondius, is één van de belangrijkste Nederlandse cartografen. Hij was tevens een prominente uitgever te Amsterdam. De naam Henricus verschijnt voor de eerste keer op het titelblad van de vijfde uitgave van de Mercator Hondius atlas uit 1623.  De atlassen waren een groot succes mede omdat de nieuwste ontdekkingen van Nederlandse, Spaanse en Engelse zeevaarders in de kaarten verwerkt werden. Ook was er veel aandacht voor het verfraaien van de kaarten door het gebruik van cartouches, medaillons met stadsgezichten of portretten en wapenschilden.

Jodocus Hondius (1563-1612) was a Flemish Carhographer who settled in Amsterdam in 1693. He founded his publishing house in the Kalverstraat ‘Inde Wackeren Hondt’. Around 1604, partly on the advice of Petrus Bertius, he bought the plates from Mercator’s estate. Supplemented with 36 new maps, a reissue of the Mercator-Hondius Atlas was released in 1606. The Atlas minor was a scaled-down edition. Later his son Henricus and his son-in-law Johannes Janssonius continued the publishing house.

Henricus Hondius (1597-1651) was one of the most important Dutch cartographers. He was also a prominent publisher in Amsterdam. The name Henricus appears for the first time on the title page of the fifth edition of the Mercator Hondius atlas from 1623.  The atlases were a great success, partly because the latest discoveries by Dutch, Spanish and English navigators were incorporated into the maps. Much attention was also paid to embellishing the maps by using cartouches, medallions with cityscapes or portraits and coats of arms.

You may also like…