Brabant – Ducatus Brabantiae Nova Tabula (..).; J.B. Homann – 1720 ca.

Johann Baptist Homann (1664-1724).

Gekleurde antieke folio kaart van het Hertogdom Brabant. Uitgegeven door Johann Homann, de grootmeester van de Duitse carthografie.

Colored antique folio map of the Duchy of Brabant. Published by Johann Homann, the grand master of German cartography.

275,00

Out of stock

Description

Deze kaart beslaat het belangrijke hertogdom Brabant en is gecentreerd op het grote fort van Leuven, de locatie van de eerste universiteit in de Lage Landen. Ook afgebakend zijn de ommuurde en versterkte steden Antwerpen, Brussel, Niville, Mechelen, Sandvliet, Breda, Megen, Eindhoven en Tilmont. De zeer decoratieve figuratieve titelcartouche toont het wapen, soldaten en putti.

This map covers the important Duchy of Brabant and is centered on the large fortress of Louvain, site of the first university in the Low Countries. Also delineated are the walled and fortified cities of Antwerp, Brussels, Niville, Mechelen, Sandvliet, Breda, Megen, Eindhoven, and Tilmont. The very decorative figurative title cartouche features the coat of arms, soldiers and putti.

Details

 • Type: carthografische prent
 • Title: Ducatus Brabantiae Nova Tabula in qua Lovanii Bruxellarum March. S. Imperii Sylvae Ducis et Mechliniae Dominia in suas quasq[ue] minores Ditiones subdivisa ostenduntur. 
 • Technique: kopergravure met oudtijdse- en deels latere inkleuring
 • Carthographer: Johann Baptist Homann
 • Engraver
 • Date of release: 1716-1728
 • Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia (..)  door Johann Baptist Homann in Nürnberg
 •   58.0 x 48.8 cm (22.8 x 19.2 inches)
 • 62.5 x 54.0 cm (24.6 x 21.3 inches)
 • Verso: blank
 • 9800 P

 

Condition: B

Goed, gegeven de leeftijd. Middenvouw als uitgegeven met originele marges. Scherpe afdruk met fraaie kleuring. Wat vlekjes, paar scheurtjes in de marges en een klein gaatje.

Good, given age. Center fold as published with original margins. Clean print with beautiful coloring. Some occasional imperfections.

Backgrounds

Johann Baptist Homann

Johann Baptist Homann (1664-1724) was een beroemde Duitse geograaf en cartograaf. Hij studeerde tot 1695 druktechniek en graveren van koperplaten in Wenen. In 1700-1702 werkte hij voor David Funcke in Nürnberg. In 1702 richtte hij een uitgeverij van kaarten op in Neurenberg. Hij wordt erkend als één van de belangrijkste Duitse kaartuitgevers van de achttiende eeuw. In de volgende vijf jaar produceerde Homann honderden kaarten en ontwikkelde een onderscheidende stijl die werd gekenmerkt door  gedetailleerde gravures, decoratieve allegorische cartouches en levendige kleuring.

Homann publiceerde zijn eerste atlas in 1707. Ze waren samengesteld uit losse kaarten uit de collectie. Tegen 1715 trok Homann’s rijzende ster de aandacht van de Heilige Roomse keizer Karel de VI, die hem tot keizerlijk cartograaf benoemde. In hetzelfde jaar werd hij ook benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Berlijn. Homann’s prestigieuze titel bracht verschillende belangrijke voordelen met zich mee, waaronder toegang tot de meest up-to-date cartografische informatie en het “Privilege”. In 1716 publiceerde Homann zijn meesterwerk Grosser Atlas über die ganze Welt ofwel Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia.

Homann’s bedrijf concurreerde met succes met toonaangevende Europese kaartenmakers. De beroemde uitgeverij Homann werd een wereldspeler met zijn atlassen. Na de dood van Homann in 1724 zetten Johan Christoph Homann en andere erfgenamen het bedrijf voort als Homann’s Erben (Homann’s erfgenamen) tot 1852.

Johann Baptist Homann (1664-1724) was a famous German geographer and carthographer. He studied printing and copper plate engraving in Vienna until 1695. In 1700-1702 he worked for David Funcke in Nürnberg. 1702 he founded a map publishing company in Nuremberg, which is recognized as one of the most important German map publishers of the eighteenth century. In the next five years, Homann produced hundreds of maps and developed a distinctive style characterized by heavy detailed engraving, elaborate allegorical cartouche work, and vivid hand colour.

Homann published his first atlas in 1707. They were compiled from individual maps from the collection.  By 1715 Homann’s rising star caught the attention of the Holy Roman Emperor Charles the VI, who appointed him Imperial Cartographer. In the same year, he was also appointed a member of the Royal Academy of Sciences in Berlin. Homann’s prestigious title came with several significant advantages, including access to the most up to date cartographic information as well as the “Privilege”. In 1716 Homann published his masterpiece Grosser Atlas über die ganze Welt or Atlas Novus Terrarum Orbis Imperia.

Homann’s company successfully competed with leading European mapmakers. The famous Homann publishing house became a world player. After Homann’s death in 1724, Johan Christoph Homann and other heirs continued the company as Homann’s Erben (Homann’s Heirs) until 1852.