Alkmaar – Alckmaria. ; F. de Wit / J. Janssonius – 1698

Frederik de Wit (1630-1706) / Joohannes Janssonius (1588 – 1664).

Fraaie oudtijds gekleurde antieke kaart van Alkmaar. Iconische plattegrond in perspectief met opstanden van huizen en gebouwen van de stad. Uit het stedenboek van De Wit.

Beautiful contemporary colored antique map of Alkmaar. Iconic view of the town’s houses and buildings. From the city atlas of De Wit.

675,00

1 in stock

Description

Met provinciewapen, stadswapen, decoratieve titelcartouche, legenda en toponiemen.

Details

 • Type: carthografische prent
 • Volledige titel: Alckmaria. ’38’
 • Publicatie: 1698, 2e staat, 1e uitgave door Johannes Janssonius (1657) naar een voorbeeld van Joan Blaeu (1649)
 • Carthograaf: Cornelis Drebbel (1597)
 • Techniek: kopergravure, oudtijds gekleurd
 • Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche Provincen (..) door Frederik de Wit  te Amsterdam
 •   41.2 x 51.3 cm
 • 46.0 x 55 cm
 • Verso: blanco
 • M2450O
 • Bron: Fauser 210 / Koeman III DeWit 27 [29] / P. Bitter e.a. Alkmaar 2009

Conditie: A+

Uitstekend, gegeven de leeftijd. Met vouwen als uitgegeven en voldoende marges. Scherpe afdruk op fris papier met fraaie kleuring. Algemene verouderingskenmerken. Split in de marges, verstevigd aan het verso.

Achtergronden

Frederik de Wit (1630-1706)

Frederik de Wit was een Nederlands graveur, drukker en uitgever uit Gouda. Hij vestigde zich rond 1648 in Amsterdam in “De Witte Pascaert”. De eerste door De Wit gegraveerde én gedateerde kaarten waren zeekaarten uit 1654. Rond 1660 verschenen de wereldkaart Nova Totius Terrarum Orbis Tabula, een samengestelde wandkaart van ca. 140 x 190 cm. De datering van De Wit’s kaarten, atlassen en stedenboeken is moeilijk. Op de meeste kaarten werd namelijk geen jaartal vermeld en de uitgaven bestreken vele jaren. De atlassen begonnen rond 1670 te verschijnen. De atlas der Nederlanden heette Nieuw Kaertboeck van de XVII Nederlandse Provinciën en telde ruim 20 kaarten. De stedenboeken verschenen omstreeks 1695 op de markt. Ze werden mede met koperplaten van Blaeu en Janssonius gedrukt. Na zijn dood werden De Wit’s koperplaten verkocht aan o.a. Pieter Mortier, Petrus Schenck en de gebroeders Ottens.

Frederik de Wit was a Dutch engraver, printer and publisher from Gouda. He settled in Amsterdam around 1648 in “De Witte Pascaert”. The first maps engraved and dated by De Wit were nautical charts from 1654. The world map Nova Totius Terrarum Orbis Tabula was published around 1660, a composite wall map of approximately 140 x 190 cm. The dating of De Wit’s maps, atlases and city books is difficult. The year was not mentioned on most cards and the editions covered many years. The atlases began to appear around 1670. The atlas of the Netherlands was called Nieuw Kaertboeck of the XVII Dutch Provinces and counted more than 20 maps. The town books appeared on the market around 1695. They were also printed with copper plates by Blaeu and Janssonius. After his death, De Wit’s copperplates were sold to Pieter Mortier, Petrus Schenck and the Ottens brothers.

Johannes Janssonius (1588 – 1664)

Janssonius was een beroemde Nederlandse cartograaf, drukker en uitgever. In 1612 trouwde hij met Elisabeth Hondius, dochter van Jodocus Hondius. Hij ging werken voor zijn schoonvader en zette na diens dood samen met Henricus Hondius (zoon van) de uitgeverij voort. Deze werd uitgebouwd tot een der grootste van die tijd. Er waren vestigingen in onder andere Berlijn, Frankfort, Genève, Lyon en Stockholm. Onder Janssonius’ leiding werd de Mercator-Hondius Atlas uitgebreid en gepubliceerd als Atlas Novus. Deze, aanvankelijk uit één deel bestaande uitgave werd spoedig een uit meerdere delen bestaande atlas, op verzoek aangevuld met zeekaarten en/of hemelkaarten. In 1657 publiceerde Janssonius zijn stedenatlas met kaarten uit de Civitatis Orbis Terrarum van Braun en Hogeberg. De uitgeverij van Petrus Schenk en Gerard Valk nam eind van de zeventiende eeuw de uitgeverij over van Nicolaes Visscher II en kocht ook een groot aantal koperplaten over van de uitgeverij van Janssonius.

Janssonius was a famous Dutch cartographer, printer and publisher. In 1612 he married Elisabeth Hondius, daughter of Jodocus Hondius. He started working for his father-in-law and continued the publishing house together with Henricus Hondius (son of) after his death. This was expanded into one of the largest of that time. There were branches in Berlin, Frankfurt, Geneva, Lyon and Stockholm, among others. Under Janssonius’ leadership, the Mercator-Hondius Atlas was expanded and published as Atlas Novus. This edition, initially consisting of one volume, soon became a multi-volume atlas, supplemented on request with sea charts and/or celestial maps. In 1657 Janssonius published his city atlas with maps from the Civitatis Orbis Terrarum by Braun and Hogeberg. The publishing house of Petrus Schenk and Gerard Valk took over the publishing house of Nicolaes Visscher II at the end of the seventeenth century and also bought a large number of copper plates from the publishing house of Janssonius.

Perfecte aftekeningen der steden

Vanaf 1698 geeft Frederik de wit zijn beroemde stedenboek ‘Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche Provincen’ uit. Dit stedenboek bestond voornamelijk uit afdrukken van koperplaten die eerder door Joan Blaeu en Johannes Jansonius gebruikt werden.

In 1649 wordt de eerste editie van Joan Blaeu’s stedenatlas van de Nederlanden in het Latijn uitgegeven. In 1652 verscheen een Nederlandstalige uitgave. Het deel met de steden in de Nederlanden bestaat uit een band met de steden onder Spaanse heerschappij en een band met de steden in handen van de Staten-Generaal. De samenstelling van de atlas representeert de verworven onafhankelijkheid van de Nederlandse Republiek met Spanje. De meeste kaarten zijn gemaakt naar voorbeelden die waren opgevraagd bij de stadsbesturen.

From 1698 onwards, Frederik de Wit published his famous city book ‘Perfect markings of the cities of the XVII Dutch Provinces’. This city book mainly consisted of prints of copper plates previously used by Joan Blaeu and Johannes Jansonius.

In 1649 the first edition of Joan Blaeu’s city atlas of the Netherlands is published in Latin. In 1652 a Dutch edition appeared. The part with the cities in the Netherlands consists of a volume with the cities under Spanish rule and a volume with the cities ruled by the ‘Staten General’. The composition of the atlas represents the acquired independence of the Dutch Republic from Spain. Most maps were made after examples that were requested from the city councils.

You may also like…