Alsace / Elsass – Alsatia Landgraviiatus (..). : W. & J. Blaeu – 1641

Willem Janz. Blaeu (1571-1638) / Joan Blaeu (1596 – 1673).

Carte antique de couleur ancienne de la région d’Alsace. Publié par Willem et Joan Blaeu.

Altkolorierte antike Landkarte der Region Elsass. Herausgegeben von Willem und Joan Blaeu.

Old-colored antique map of the region of Alsace. Published by Willem and Joan Blaeu.

325,00

1 in stock

Description

Details

 • Type: carthographic print
 • Title: Alsatia Landgraviiatus, cum Suntgoia et Brisgoia.
 • Publication: 1641
 • Issued: 1635-1662
 • Technique: copper engraving with old coloring, two conjoined sheets
 • Carthographer: Gerard Mercator
 • Published in: Novus Atlas, Dat ist Weltbeschreibung Mit schönen newen auszführlichen Land-Taffeln in Kupffer gestochen und an den Tag gegeben Durch Guil. und Iohannem Blaeu. Erster Theil (..) by Willem Jansz. & Joan Blaeu in Amsterdam
 •   40.0 x 80.0 cm (15.7 x 31.5  inches)
 • Size paper: 51.5 x 86.5 cm (20.3 x 31.5 inches)
 • Verso: German text
 • 1510 DF
 • Source: Koeman I Bl 31A [139]

Condition: A

Sehr gut, dem Alter entsprechend. Mit Mittelfalz wie ausgegeben. Scharfer Druck mit schöner Farbgebung. Allgemeine altersbedingte Tonung und/oder vereinzelte kleinere Gebrauchsmängel. Ränder etwas ausgefranst.

Très bien, vu l’âge. Avec pli central tel qu’émis. Impression nette avec de belles couleurs. Tonification générale liée à l’âge et/ou défauts mineurs occasionnels de manipulation. Marges un peu effilochées.

Very good, given age. With centrefold as issued. Sharp print with beautiful coloring. General age-related toning and/or occasional minor defects from handling. Margins bit frayed.

Backgrounds

Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) 

Willem Jansz. Blaeu was the son of a prosperous Mennonite merchant. Willem was interested in science and between 1594 and 1596 he visited the Danish astronomer Tycho Brahe, from whom he learned to make instruments and globes. He made globes and nautical charts and edited the work of intellectuals such as Descartes and Hugo Grotius. In 1599 Blaeu bought a piece of land on the Lastage (Nieuwmarktbuurt). In 1605 he moved to the Damrak in ‘de Vergulde Sonnewijser’. He only started using the name Blaeu (in Latin: Caesius) more or less officially after 1620. In 1637 the company was moved to the Bloemgracht. On October 21, 1638 he was buried in the Nieuwe Kerk.

From 1608 to 1637 Willem Janszn Blaeu published 25 editions of his sea atlas ‘Het Licht der Zee-vaert’ in Dutch, French and English. Blaeu’s contacts with skippers, captains and seamen, helped him to adapt his charts accurately. In 1633 he was appointed as mapmaker and examiner of the VOC.

In 1630 his first atlas published in two volumes under the name ‘Atlantis Appendix’. From 1635 to 1658 he published his atlas under the name ‘Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas novus’. This atlas grew into an atlas in six volumes with editions in German, Dutch, Latin and French.

Willem Jansz. Blaeu werd geboren als de zoon van een welvarende doopsgezinde koopman. Willem had interesse voor de wetenschap en tussen 1594 en 1596 trok hij naar de Deense astronoom Tycho Brahe, van wie hij instrumenten en globes leerde maken. Hij legde zich toe op het maken van globes en zeekaarten en redigeerde het werk van intellectuelen als Descartes en Hugo Grotius. In 1599 kocht Blaeu een stuk grond op de Lastage (Nieuwmarktbuurt). In 1605 verhuisde hij naar de Damrak in het pand ‘de Vergulde Sonnewijser’. De naam Blaeu (in het Latijn: Caesius) is hij pas na 1620 min of meer officieel gaan voeren. In 1637 werd het bedrijf verplaatst naar de Bloemgracht. Op 21 oktober 1638 werd hij begraven in de Nieuwe Kerk.

Van 1608 tot 1637 publiceerde Willem Janszn Blaeu 25 edities van zijn zee-atlas ‘Het Licht der Zee-vaert’ in het Nederlands, Frans en Engels. Door voortdurend contact bleef hij op de hoogte met de nieuwste bevindingen van de schippers, kapiteins en zeelieden. In 1633 werd hij aangesteld als kaartenmaker van de VOC en als examinator van de VOC-stuurlieden.

In 1630 publiceerde zijn eerste atlas in twee delen onder de naam ‘Atlantis Appendix’. Vanaf 1635 tot 1658 publiceerde hij zijn atlas onder de naam ‘Theatrum Orbis Terrarum, sive, Atlas novus’, Deze atlas groeide uit tot een atlas in zes delen met uitgaven in het Duits, Nederlands, Latijn en Frans. .

Joan Blaeu (1596 – 1673)

Joan Blaeu is Dutch most famous publisher. In 1620 he became a doctor of law but he joined the work of his father. In 1635 they published the Atlas Novus (full title: Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus) in two volumes. Joan and his brother Cornelius took over the studio after their father died in 1638. Joan became the official cartographer of the Dutch East India Company. Around 1649 Joan Blaeu published a collection of Dutch city maps named Tooneel der Steeden (Views of Cities). In 1651 he was voted into the Amsterdam council. In 1654 Joan published the first atlas of Scotland, devised by Timothy Pont. In 1662 he reissued the atlas with 11 volumes, and one for oceans. It was also known as Atlas Maior. A cosmology was planned as their next project, but a fire destroyed the studio completely in 1672. Joan Blaeu died in Amsterdam the following year.

Joan Blaeu (1596 – 1673) is Nederlands bekendste uitgever. In 1620 werd hij doctor in de rechten, maar hij sloot zich aan bij het werk van zijn vader. In 1635 publiceerden ze de Atlas Novus (volledige titel: Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus) in twee delen. Joan en zijn broer Cornelius namen het atelier over nadat hun vader in 1638 stierf. Joan werd de officiële cartograaf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Rond 1649 publiceerde Joan Blaeu een verzameling Nederlandse stadsplattegronden met de naam Tooneel der Steeden. In 1651 werd hij in de gemeenteraad van Amsterdam gekozen. In 1654 publiceerde Joan de eerste atlas van Schotland, bedacht door Timothy Pont. In 1662 gaf hij de atlas opnieuw uit met 11 delen, en één voor oceanen. Het was ook bekend als Atlas Maior. Een kosmologie was gepland als hun volgende project, maar een brand verwoestte de studio volledig in 1672. Joan Blaeu stierf het jaar daarop in Amsterdam.